Hae sivustolta
MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoiden työntekijät

Museoammattilaiset ovat asiantuntijoita kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa.

Alan yleisimmät ammattinimikkeet ovat museonjohtaja, museoamanuenssi ja tutkija. Näiden lisäksi museoissa työskentelee muun muassa konservaatoreita, museolehtoreita, arkeologeja, oppaita, museomestareita, museovalvojia, museoassistentteja, tiedottajia, valokuvaajia, kirjaston- ja arkistonhoitajia, informaatikkoja, toimistosihteereitä, mediasuunnittelijoita, palveluvastaavia ja lipunmyyjiä.

Museoiden ja museoammattilaisten määrä on moninkertaistunut viime vuosikymmeninä. Museoalan vakinaisissa tehtävissä toimii noin 1800 henkilöä, joista 56 % on museoalan koulutuksen saaneita (2008 Museotilasto).

Vuonna 2006 voimaan astuneen museoasetuksen mukaan museolla tulee olla museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta.

Pääaineena on ollut yleensä kansatiede, Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, taidehistoria, kulttuurihistoria tai arkeologia. Aineistoyhdistelmään suositellaan liitettäväksi myös museologian opintoja. Niitä voi suorittaa Helsingin, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Konservaattoreita koulutetaan Metropolia ammattikorkeakoulussa ja rakennuskonservaattoreita Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.


Museoammattilaisen käsikirja


Museoalan ammattiliiton julkaisema Museoammattilaisen käsikirja on tarkoitettu museossa työskenteleville sekä museouraa suunnitteleville ja opiskelijoille. Se on katsaus museoammatteihin, museoalan ja -ammattien kehittymiseen. Käsikirjaan on koottu myös työelämän keskeisiä sääntöjä. Museoammattilaisen käsikirja. Museoalan ammattiliitto. toim. Jaana af Hällström. Vammala, 2007.
 

Lisätietoa:

Museoalan ammattiliitto (MAL)

Museoliiton koulutus

Arkeologin, konservaattorin ja museoamanuenssin työnkuvaukset

Ammattinetti
- ammatit - kulttuuri ja viestintä - museoala