MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoiden työntekijät

Museoammattilaiset ovat asiantuntijoita kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa.

Alan yleisimmät ammattinimikkeet ovat museonjohtaja, museoamanuenssi ja tutkija. Näiden lisäksi museoissa työskentelee muun muassa konservaatoreita, museolehtoreita, arkeologeja, oppaita, museomestareita, museovalvojia, museoassistentteja, tiedottajia, valokuvaajia, kirjaston- ja arkistonhoitajia, informaatikkoja, toimistosihteereitä, mediasuunnittelijoita, palveluvastaavia ja lipunmyyjiä.

Vuonna 2006 voimaan astuneen museoasetuksen mukaan museolla tulee olla museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta.

Pääaineena on ollut yleensä kansatiede, historia, taidehistoria, kulttuurihistoria tai arkeologia. Aineistoyhdistelmään suositellaan liitettäväksi myös museologian opintoja. Konservaattoreita koulutetaan Metropolia ammattikorkeakoulussa,


Museoammattilaisen käsikirja


Museoalan ammattiliiton julkaisema Museoammattilaisen käsikirja on tarkoitettu museossa työskenteleville sekä museouraa suunnitteleville ja opiskelijoille. Se on katsaus museoammatteihin, museoalan ja -ammattien kehittymiseen. Käsikirjaan on koottu myös työelämän keskeisiä sääntöjä.

Museoammattilaisen käsikirja. Museoalan ammattiliitto. toim. Jaana af Hällström. Vammala, 2007.