MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Suomen museohistoria -tietokanta

Suomalaisten museoiden historia -julkaisun toimittamiseen liittyen Suomen museoliiton sivuille avattiin syksyllä 2005 jatkuvasti päivittyvä tietokanta, jonka avulla voi saada kokonaiskäsityksen museoiden historiasta. Jokainen museo voi pitää omat museohistoriaa koskevat tietonsa ajan tasalla tietokannassa.

Tietokannassa on yli 500 nimekettä: historiikkeja, kokoelma-analyyseja, artikkeleita, puheita sekä muuta aineistoa. Valmiiden tutkimusten ohella tietokantaan on kirjattu tietoja myös tekeillä olevista tutkimuksista sekä ehdotuksia tärkeimmistä museoiden historiaa koskevista tutkimusaiheista.

Tietokannan avulla on mahdollista hahmottaa museoiden historiantutkimuksen tila sekä ryhtyä tietoisesti paikkaamaan pahimpia puutteita yhteistyössä Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. 

Tietokantaa hyödyntänyt Suomalaisten museoiden historia -teos julkaistiin vuonna 2010. Tietokantaa voi kuitenkin yhä päivittää ja sitä voidaan hyödyntää tulevissa julkaisuissa tai tiedonkeruussa.