MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museolaitos Suomessa

Suomessa on yli 1000 museota. Ammatillisesti hoidettuja, ympäri vuoden avoinna olevia museokohteita on runsaat 300. Muut ovat lähinnä kesäaikaan avoinna olevia kotiseutumuseoita.

Suomen museolaitos on jaettu vastuualueidensa perusteella valtakunnallisiin museoihin, alueellisiin vastuumuseoihin sekä valtakunnallisiin vastuumuseoihin. Ne vastaavat alueellisesti tai alakohtaisesti museotoimen kehittämisestä.

Valtakunnalliset museot

Valtakunnallisten museoiden kokoelmat ovat valtakunnallisesti tarkasteltuina laajimmat alallaan ja museot ovat omaan kokoelmaansa ja toimintaansa liittyvien tehtävien ohella tuottaneet myös muille museoille suuntautuvia palveluja.

Valtakunnallisten vmuseoiden tehtävänä on oman alansa museotoiminnan kehittäminen. Kulttuurihistoriallisten museoiden valtakunnallisena museona toimii Suomen kansallismuseo, taidemuseoiden valtakunnallisena museona Kansallisgalleria ja luonnontieteellisten museoiden valtakunnallisena museona Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS.

Alueellisia vastuumuseot

Alueellisia vastuumuseoita on 32. Niiden tehtävänä on tutkimus-, tallennus- ja näyttelytoiminnan lisäksi edistää ja ohjata museotoimintaa alueellaan. Valtakunnallisille vastuumuseoille on delegoitu eräitä hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät kulttuuriesineiden maastavientiin, rakennussuojeluun ja muinaismuistojen suojeluun. Valtakunnalliset vastuumuseotehtävät kattavat myös taidemuseotyön.

Valtakunnallinen vastuumuseo

Valtakunnallisia erikoismuseoita on 17. Niiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa erikoisalallaan sekä huolehtia alansa museoiden keskinäisestä yhteistyöstä. Ne harjoittavat omalla alallaan tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa.