Hae sivustolta
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museovisio

Suomen Kulttuurirahasto tukee museoiden näyttelytoiminnan uudistamista Museovisio-hankkeella, jonka tavoitteena on saada lisää kävijöitä museoihin ja parantaa kävijäkokemusta. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada satojentuhansien eurojen apurahoja uudistamistyöhönsä. 

TOISEN VAIHEEN APURAHojen haku on päättynyt

Museovisio-apurahojen suuruus on 100 000–500 000 euroa, ja ne on tarkoitettu museoiden uudistustyöhön vuosien 2020–2023 aikana.

Ketkä voivat hakea apurahaa ja mihin avustusta voidaan kohdentaa?

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat, ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistusten läpiviemiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen.

Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät. Keinoina voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Uudistustyössä voi paneutua myös brändin kehittämiseen tai markkinointistrategian parantamiseen.

Miten apurahahaku toimii?

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku oli avoinna 26.2.–15.3.2018.

Suomen Kulttuurirahaston hallitus myönsi 21 museolle tukea uudistumistyöhön. Lue lisää Suomen Kulttuurirahaston tiedotteesta.


Museovision toisen hakuklinikan 19.1.2018 työpajoissa keskusteltiin mm. museoiden palvelumuotoilumallista. Kuva: Janne Tielinen. 

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
+358 44 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi