MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Perustietoja museoalasta

Museoliitto on koonnut alle perustietoja Suomen museokentästä. Tietoja voi käyttää soveltuvin osin museoiden toimintaa esiteltäessä. Lisätietoja kannattaa etsiä esimerkiksi vuoden 2019 Museotilastosta.

Mitä museot tekevät?

Ammattimaista museotoimintaa ohjaa museolaki, jonka mukaan museotoiminnan tavoitteena on
 •  ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä
 • edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville
 • edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta
 • edistää sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa.
Tavoitteita museot toteuttavat tallentamalla, tutkimalla ja esittämällä kulttuuri- ja taidehistoriallisia kokoelmia. Tällä hetkellä museoiden kokoelmissa on noin noin 5,6 miljoonaa esinettä, 346 000 taideteosta, 15,9 miljoonaa luonnontieteellistä objektia ja 24,1 miljoonaa valokuvaa.

Museokentällä ajankohtaista

 •  museoiden näyttelyiden ja kokoelmien saavutettavuuden parantaminen
 • digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • museoiden rahoituksen pitkäjänteinen turvaaminen
 • kestävän kehityksen edistäminen

Miten museot vaikuttavat yhteiskuntaan?

Museot vaikuttavat myönteisesti talouteen. Ne lisäävät paikkakuntien vetovoimaisuutta sekä investointien että asukkaiden näkökulmasta.

Jokainen museovieras jättää paikkakunnalle noin 50 euroa. Pääosa kulutetaan ravintoloissa, hotelleissa, erikoiskaupoissa sekä liikkumiseen. Tutkimukset osoittavat, että museo tuottaa enemmän verovaroja kuin valtio ja kunnat niihin käyttävät.

Taloudellisen vaikuttavuuden lisäksi museoiden on todettu parantavan yhteiskuntarauhaa sekä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Museoala myös työllistää 2600 henkilöä, joista vakituisia on 1900.

Miten museotoimintaa ylläpidetään?

Suomessa on 153 ammatillisesti hoidettua museota. Niistä on

 • kuntien omistamia 52 %
 • säätiöiden, yhdistysten ja muiden yksityisten yhteisöjen omistamia 43 %
 • valtion omistamia 5 % (luku sisältää yliopistojen museot ja Kansallisgallerian)

Museoiden rahoitus

Valtio rahoitti museotoimintaa vuonna 2019 noin 101,3 miljoonalla eurolla, mikä on 38,2 % kokonaisrahoituksesta.

Kunnat rahoittivat museotoimintaa vuonna 2019 noin 85,3 miljoonalla eurolla, mikä on noin 34,3 % kokonaisrahoituksesta.

Museoiden omat tulot vuonna 2019 olivat yhteensä noin 52,7 miljoonaa euroa, mikä muodostaa 19,9 % kokonaisrahoituksesta (v. 2015 omatoimisen tuoton osuus oli 15 %). Kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli lähes 16 miljoonaa euroa.

Museoiden pääsymaksutulot olivat noin 27,9 miljoonaa euroa, mikä on hieman yli puolet museoiden kaikista omista tuloista. Muita tuloja museot saavat esimerkiksi palvelu- ja myyntitulot ja sponsoritulot.

Museoiden kävijämäärät

Vuonna 2019 museoissa käytiin 7 616 233 kertaa. Vuodesta 2010 lähtien museoiden vuosittaiset kävijämäärät ovat kasvaneet noin 2,7 miljoonaa. 

Suomen väkilukuun suhteutettuna museokäyntejä tehtiin yhtä asukasta kohti 1,4.

Lähde: Museotilasto 2019, Museovirasto

 

Lisätietoa


Museoliiton verkkosivut
https://www.museoliitto.fi

Museotilasto 2019
https://museotilasto.fi

Museotilastokortit 2018
https://museotilasto.fi/statpublications