VERKKOJULKAISUT
 

Valtakunnallinen konservointikysely 2008

Suomen museoliitto ja Valtion taidemuseo/Kehys laativat syksyllä 2008 kyselyn, jossa museoilta tiedusteltiin kokoelmien konservoinnin ja kokoelmien hoidon tilannetta.

Tarkoituksena oli saada vertailukelpoista tietoa suomalaisen kulttuuriperinnön hoidon nykytasosta, jotta parannuksia pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kysely kohdistettiin erikoismuseoiden, kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden museonjohtajille. Kyselyn vastausprosentti oli 74 (119 vastannutta museota). Kyselyaineistoa tullaan edelleen käyttämään hyväksi kokoelma- ja konservointityön valtakunnallisessa kehittämisessä.

Kyselyn yhteenveto kuvaajineen on ohessa liitteenä.