Skip to content

Museoliitto

|

Miettinen, Aino-Marja, Tapanainen, Mikko & Tielinen, Janne: Museokauppakäsikirja. Suomen museoliiton julkaisuja No. 78. Suomen museoliitto 2020.

Museokauppakäsikirja

Osana Euro enemmän museokauppojen kehittämishanketta julkaistu käsikirja antaa museoille ja museokaupan vastaaville työntekijöille tietoa sekä tarjoaa työkaluja muun muassa kaupan uudistamiseen ja myynnin kehittämiseen. Käsikirja on julkaistu osana Suomen museoliiton julkaisuja ja se on vapaasti ladattavissa. Vuonna 2021 päivitetyn käsikirjan uusissa kappaleissa käsitellään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä museokauppatyössä sekä Vuoden museokauppa –kilpailua.