Skip to content

Museoliitto

|

Kinanen, Pauliina (toim.): Museot ja mediakasvatus. Suomen museoliiton julkaisuja 68. Suomen museoliitto 2015.

Museot ja mediakasvatus

Museot ja mediakasvatus -julkaisu on suunnattu museoammattilaisille, opettajille ja mediakasvattajille. Museoammattilaisille julkaisu tarjoaa inspiraatiota museon mediakasvatustyön käynnistämiseen, ja opettajille ja mediakasvattajille se antaa välineitä yhteistyöhön museoiden kanssa. Julkaisu on sekä pohdiskeleva että käytännönläheinen, ja toiveenamme on, että se toimisi innoittajana sekä työkaluna käytännön työssä. Julkaisun on tuottanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Linkki – museot mediakasvattajiksi -hanke. Hankkeen toteuttajia ovat Suomen museoliitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.