Skip to content

Museoliitto

|

Nina Robbins (editor-in-chief), Suzie Thomas, Minna Tuominen, Anna Wessman. ICOFOM and University of Jyväskylä/Open Science Centre.

Museum Studies – Bridging Theory and Practise

Museum Studies – Bridging Theory and Practice (Museologia – Teorian ja käytännön välimaastossa) kokoaa yhteen 27 artikkelia suomalaisesta museotyöstä. Kirja on ensimmäinen, kattava suomalaisen museotyön englanninkielinen esittely ja sen kirjoittajat ovat pääsääntöisesti Suomessa toimivia, pitkänlinjan museoammattilaisia. Kirjan sisältö on jaettu viiteen päälukuun: Museologia ja museoprofessio, Kokoelmanhallinnan tie kohti kokoelmien kehittämistä, Yhteisöt ja yleisöt, Näyttelyt muuttuvien museoidentiteettien välittäjinä sekä Museoetiikka. Kirjoittajat käsittelevät artikkeleissaan museaalista arvoajattelua sekä työmme vaikuttavuuden eri muotoja. Artikkeleissa nostetaan esiin erilaisia tapoja mitata jotakin mittaamattoman arvokasta ja autetaan lukijaa navigoimaan museaalisten merkittävyyksien maastossa.