MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Laki rakennusperinnön suojelusta

Laki rakennusperinnön suojelusta 2010/498, korvaa vuodelta 1985 olevan rakennussuojelulain (Valtion säädöstietopankki)

Muutoksen yhteydessä myös maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin. Laissa rakennusperinnön suojelemisesta uudistetaan suojeltavien kohteiden määrittelyä ja konkretisoidaan suojelun edellytyksiä. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen merkittävyys arvioidaan sen harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden, historiallisen todistusvoimaisuuden tai historiallisen kerroksellisuuden perusteella. Kohteen tulee olla valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävä. Suojeluprosessia on pyritty tekemään entistä läpinäkyvämmäksi.

Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista osoitteesta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100498