För medlemmar
 

Styrelsen

Styrelsen 2017-2018


Ordförande
Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto

Ledamöter

Museidirektör Kimmo Antila
Postmuseum

Museidirektör Kati Kivimäki
Forssa Museum

Direktör Helkamari Knaapi
Lusto - Finlands Skogsmuseum

Utveckligschef Timo Kukko
Forststyrelsen

Museidirektör Johanna Lehto-Vahtera
Aboa Vetus & Ars Nova

Museidirektör Tiina Merisalo
Helsingfors stadsmuseum

Direktör för museiväsendet Hanna-Kaisa Melaranta
Museiväsendet i Varkaus

Chef för samlingsförvaltningen Riitta Ojanperä
Finlands nationalgalleri

Museidirektör Juhani Ruohonen
Satakunda Museum

Museidirektör Heidi Rytky
Mobilia

Direktör Pauli Sivonen
Serlachiusmuseer Gustaf och Gösta

Direktör för museiväsendet Heli-Maija Voutilainen
Mellersta Finlands museum