Skip to content

Museoliitto

Strategia 2026: Rakennamme yhdessä museoiden menestystä

Strategia 2026 johdattaa meitä kohti maailmaa, jossa museoiden ainutlaatuinen rooli elinvoiman, sivistyksen, hyvinvoinnin ja elämysten lähteenä tunnistetaan. Strategia on laadittu osallistavasti, jäsenmuseoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset huomioiden. Olemme kuulleet laajasti ulkopuolisia sidosryhmiä, museonjohtajia ja Museoliiton henkilöstöä haastattelujen ja kyselyiden kautta, sekä strategiatyöpajoissa.

Toimintaympäristömme on ennennäkemättömässä murroksessa. Tiukentuva talous, epävarma maailmantilanne, sekä tarve osaamisen vahvistamiselle haastavat museoalaa. Kaikki tämä ohjaa meitä keskittymään oleelliseen ja tekemään valintoja.

Strategiamme keskittyy kolmeen teemaan. Kukin teema sisältää tavoitteita ja työmaita, joita johtamalla varmistamme tehtävämme toteutumisen ja päämäärämme saavuttamisen. Strategiset teemamme ovat: Museot sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä; Museot elinvoimana ja elämyksinä; sekä Osaava ja houkutteleva museoala.

Missiomme on rakentaa yhdessä museoiden menestystä.

Ainutlaatuinen tehtävämme on rakentaa yhdessä museoiden menestystä. Me Museoliitossa teemme joka päivä töitä sen eteen, että museoiden merkitys ja menestys tulevat esille. Menestystä ei rakenneta yksin, vaan tarvitsemme toisiamme. Tämän vuoksi vaalimme yhteistyötä niin konsernin sisällä kuin myös jäsenyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Visiomme johdattaa kohti maailmaa, jossa museoiden ainutlaatuinen rooli, elinvoiman, sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä tunnistetaan.

Merkityksellinen päämäärämme on kohti maailmaa, jossa museoiden ainutlaatuinen rooli, elinvoiman, sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä tunnistetaan. Tällöin yhä useampi tunnistaisi itsessään, lähipiirissään sekä yhteiskunnassa laajemmin museoiden hyvää tekevän, merkitystä tuottavan vaikutuksen.

Arvomme ovat yhdessä, rohkeasti, kestävästi ja arvostaen.

Arvot toimivat johtotähtenämme päivittäisessä toiminnassamme ja valinnoissamme. Loppujen lopuksi arvomme tekevät meistä juuri meidät.

Me Museoliitossa haluamme onnistua ja uudistua yhdessä unelmamme hyväksi. Matkan varrella tarvitsemme kaikkien panosta, osaamista ja näkemystä. Tule mukaan rakentamaan yhdessä museoiden menestystä!

Keskitymme strategiassa kolmeen teemaan:

Museot sivistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä

1.1 Edistämme museoiden ja niihin liittyvän kulttuurisen huoltovarmuuden asemaa sekä lainsäädännössä että rahoituksen kautta.

1.2 Käymme aktiivista keskustelua museoiden merkityksestä maailmassa.

1.3 Tuomme museot lähemmäs lapsia ja nuoria sekä vähemmistöjä ja heikommassa asemassa olevia.

Museot elinvoimana ja elämyksinä

2.1 Lisäämme museoiden kyvykkyyttä uudistua dataa, tutkimuksia ja asiakasymmärrystä hyödyntäen.

2.2 Vahvistamme museoiden merkitystä kuntien elinvoiman lähteenä.

Osaava ja houkutteleva museoala

3.1 Profiloimme alaa innostavaksi, kilpailukykyiseksi ja tulevaisuuteen orientoituneeksi.

3.2 Tavoittelemme museoalan koulutusmahdollisuuksien monipuolisuutta.

3.3 Kehitämme konsernin omaa koulutustarjontaa ja palveluja vastaamaan museoiden uudistumisen tarpeita.