MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Mikä Museoliitto on?

Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö, jolla on 215 yhteisöjäsentä. Ne ylläpitävät yli 400 museokohdetta, joista yli 300 on ammatillisia museoita. Museot ovat esimerkiksi kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia.

Museoliitto valvoo museoiden etua ja pitää ääntä niiden puolesta, edustaa museoita alan yhteisissä kysymyksissä ja toimii museoiden yhteistyöverkostona. Liiton toiminta jakautuu edunvalvonta- ja viestintäpalveluihin, koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä tukipalveluihin.

1. Tavoitteemme on auttaa museoita menestymään.

2. Toimintamme peruskiviä ovat jäsenkeskeisyys, uteliaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys. Periaatteitamme ovat ystävällisyys, luotettavuus, jokaisen kunnioittaminen ja tasapuolisuus.

3. Visiomme on, että vuonna 2023 satavuotias Suomen museoliitto on vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa edelläkävijä Euroopassa.


Museoliitto perustettiin vuonna 1923 suomalaisten museoiden yhteistyöelimeksi ja edunvalvojaksi. Keskusjärjestön avulla haluttiin tehostaa yhteydenpitoa museoiden kesken, järjestää museoalan koulutusta ja vaikuttaa museoiden rahoituksen parantamiseen. Tehtävät muodostavat edelleen Suomen museoliiton toiminnan ytimen.

Museoliiton toimintaan on saatu avustusta veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.

Museoliitto omistaa FMA Creations Oy:n, joka ylläpitää Museokortti-järjestelmää
Lisätietoja:

- Suomalaisten museoiden ja Museoliiton historia.
- Museoliiton strategia
- Tutkimustietoa suomalaisista museoista
- Museot löytyvät Museot.fi -sivulta.

Kirjasto

Suomen museoliiton toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa Vanhan kirkkopuiston laidalla. Toimiston yhteydessä on museologinen käsikirjasto, johon voi tutustua ma–pe 9.30–15.30. Kirjastokäynnistä tulee sopia etukäteen lähettämällä viesti osoitteeseen museoliitto(a)museoliitto.fi.