MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Jäsenistö ja jäsenmaksut

Suomen museoliittoon kuuluu 217 yhteisöjäsentä. Ne ylläpitävät yli 420 ammattimaisesti hoidettua museokohdetta: kulttuurihistoriallisia ja luonnontieteellisiä museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Katso kaikki Museoliiton jäsenmuseot.

Liittojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva, museotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö.

Liittojäsenistö jakaantuu harjoittamansa museotoimen henkilökunnan lukumäärän mukaan kolmeen jäsenluokkaan siten, että suurimmat kuuluvat I liittojäsenluokkaan ja pienimmät III liittojäsenluokkaan.

Kannattavia jäseniä voivat olla liiton tavoitteita tukevat oikeuskelpoiset yhteisöt. Saavutetut jäsenoikeudet taataan aikaisemmin liittyneille tai kutsutuille jäsenille.

Kunniajäseniksi vuosikokous kutsuu museoalalla tai museotyön hyväksi erittäin ansiokkaalla tavalla toimineita henkilöitä. Vuosikokouksen päätöksen on oltava yksimielinen. Esityksen kunniajäsenistä tekee hallitus.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallitus päättää, mihin jäsenryhmään yhteisö kuuluu. Hallitus voi myös muuttaa jäsenen suostumuksella jäsenluokkaa, mikäli jäsenen toiminnassa tapahtuva muutos sitä edellyttää. Vuosikokous päättää jäsenryhmien mukaan määräytyvien jäsenmaksujen perusteista ja suuruudesta. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa.

Vuonna 2021 maksut ovat seuraavat:

0,25 % museon vuoden 2019 palkkasummasta (sisältäen henkilösivukulut) museotilaston perusteiden mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä 1 100–2 200 euroa, II luokassa välillä 550–1 099 euroa, III luokassa välillä 330–549 euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 330 euroa ja kannattavien henkilöiden 60 euroa.