Skip to content

Vi bygger tillsammans museernas framgång

Museiförbundet och dess dotterbolag betjänar den finska museibranschen: vi erbjuder tjänster både för museibranschens yrkesverksamma och för museer. Vi bevakar hela branschens intressen och erbjuder den senaste informationen om utvecklingen inom museiverksamheten.

Aktuellt

Museikortet – en framgångssaga från FMA Group

Museikortet är ett utmärkt exempel på de tjänster som tillhandahålls av FMA-gruppen. Det välkända och mycket älskade Museikortet är en av de största framgångssagorna inom kulturområdet i Finland.