Skip to content

Att förespråka för finska museer sedan 1923

Bygger museernas framgång tillsammans

Vår strategi 2026 leder oss mot en värld där museernas unika roll som en källa till vitalitet, utbildning, välbefinnande och upplevelser erkänns.