Skip to content

Museoliitto

24.2.2017

Aalto-yliopiston opiskelijat museokauppoja kehittämässä

Noin 50 Aalto-yliopiston Capstone: Product and Brand Management -opintokokonaisuuden opiskelijaa aloitti 21.2.2017 professori Pekka Mattilan johdolla museokauppojen arvioinnin ja kehitysideoinnin.

Opiskelijoiden tehtävänä on löytää keinoja museokauppojen kävijäkohtaisen 2,4 euron myynnin kasvattamiseen. Pohdittavina ovat seuraavat kysymykset:

– Miten museokauppojen tuotevalikoimaa ja esillepanoa voidaan parantaa?
– Miten hinnoittelua voidaan kehittää?
– Miten markkinointia museorakennuksissa ja museoiden ulkopuolella voidaan parantaa?
– Miten myyntitaitoja voidaan kehittää?
– Millainen on hyvä museokaupan konsepti?

Opiskelijat hakevat vastauksia kysymyksiin kirjallisuustutkimuksella, tutustumalla museoiden verkkosivuihin sekä jalkautumalla testiasiakkaina museokauppoihin seuraavien viikkojen aikana. Opinnäytetöiden tulokset ja kehittämisideat valmistuvat maaliskuun puoliväliin mennessä.

Selvitysten tuloksia tullaan hyödyntämään Suomen museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluissa. ’Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä löydämme keinot nostaa kävijäkohtaista myyntiä eurolla. Näin museokauppojen kokonaismyynti kohoaisi ainakin 6,6 miljoonalla eurolla’, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä