Skip to content

Museoliitto

2.5.2011

Asiantuntijaryhmä esittää kahta eri mallia Valtion taidemuseon kehittämiseksi

Kansainvälinen arviointityöryhmä esittää kahta vaihtoehtoista mallia Valtion taidemuseon toiminnan kehittämiseksi. Yhtenä mallina olisi Valtion taidemuseon toiminnan laajentaminen siten, että siihen yhdistettäisiin muita visuaalisten alojen museoita. Toisena mallina olisi virastorakenteeltaan kevennetty Kansallisgalleria-organisaatio, Ateneum, jonka yhteydessä toimisi nykytaiteen museo Kiasma.

Valtion taidemuseon laajentaminen kattamaan myös design ja valokuva ja ehkä myös rakennustaide vahvistaisi museon roolia keskustaidemuseona. Lisäksi se avaisi uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia kiinnostaviin hankkeisiin. Kansallisgalleria-mallissa hallintoa voitaisiin keventää ja museon johtamisjärjestelmää selkeyttää. Tähän malliin sisältyy myös ehdotus Sinebrychoffin museon palauttamisesta osaksi Ateneumia. Arviointityöryhmä ei aseta vaihtoehtoisia malleja paremmuusjärjestykseen. Arviointityöryhmä ei sulkenut pois mahdollisuutta muuttaa Valtion taidemuseo säätiömuotoiseksi.

Ehdotukset sisältyvät Valtion taidemuseon toimintaa arvioineen, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kansainvälisen arviointiryhmän loppuraporttiin, joka valmistui huhtikuussa 2011.

Kansainvälisen arviointiryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin Vandalorum-museon projektipäällikkö Sune Nordgren Ruotsista ja jäseniksi Berliinin valtiollisten museoiden apulaisjohtaja Günther Schauerte, johtaja Lene Floris Tanskan Kansallismuseosta sekä OTT Timo Viherkenttä. Ryhmän tehtävä oli arvioida museon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää, toiminnallista tehokkuutta, säädösten ajantasaisuutta suhteessa toiminnan haasteisiin sekä toiminnan ja palveluiden laatua ja vaikuttavuutta strategisten painopisteiden näkökulmasta.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Voisit olla myös kiinnostunut näistä