Skip to content

Museoliitto

16.8.2016

Budjettiesitykset leikkaavat museoiden valtionosuuksia 1,8 %

Valtionvarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisivat budjettiesityksensä viime perjantaina. Esitysten mukaan valtionosuudet tulevat vuonna 2017 laskemaan 1,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.

Muutos merkitsee, että henkilötyövuotta kohden leikkaus on 434 euroa. Korotettua valtionosuutta saavien maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden osalta leikkaus on 551 euroa/henkilötyövuosi. Keskimäärin leikkaus on vuositasolla museota kohden 4100 tai 5300 euroa.

Lisäksi valtionvarainministeriön esityksessä on mainittu, että orkestereiden, teattereiden ja museoiden valtionosuuksiin tehdään 2 387 000 euron leikkaus kilpailukykysopimuksen vuoksi. Tällä hetkellä on epäselvää, mitä se käytännössä tarkoittaa.

”Hallitus on ohjelmatasolla sitoutunut siihen, ettei kulttuurin rahoitusta uusilla päätöksillä tämän hallituskauden aikana vähennetä. Nyt ministeriöiltä odotetaan kipeästi lisätietoja, mitä valtionvarainministeriön linjaus sisältää”, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin valtion talousarvioesityksessä 2017 (kohdassa määrärahat 29.80.31): http://budjetti.vm.fi/indox/tae//2017/valtiovarainministerionKanta_tae_2017.jsp

OKM:n talousarvioehdotus vuodelle 2017: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/08/budjettiehdotus.html?lang=fi

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä