Skip to content

Museoliitto

9.8.2013

Budjettiesitys ei sisällä yllätyksiä

Museoiden valtionavustukset säilyvät vuoden 2013 tasolla

Valtiovarainministeriön eilen julkaisema budjetti ei sisällä yllätyksiä museoalalle. Museoiden valtionavustusten kokonaismäärä on 26,8 miljoonaa euroa, josta veikkausvoittovaroista maksetaan 19,4 miljoonaa euroa eli 53 prosenttia. Valtionosuuden henkilötyövuoden yksikköhinta on sama kuin vuonna 2013.

Museoiden harkinnanvaraisiin valtion avustuksiin esitetään 50 000 euron korotusta. Näiden kokonaissumma on 9,1 miljoonaa euroa. Myös kulttuuriperinnön digitoinnin rahoitusta esitetään kasvatettavaksi 100 000 eurolla 2,2, miljoonaan euroon.

Merkittävimmät leikkaukset kohdistuvat Kulttuuriviennin rahoitukseen, joka vähenee noin miljoonalla 8,2 miljoonaan euroon ja opetus- ja kulttuuriministeriön käytettävissä olevaan hankerahaan joka laskee samoin noin miljoonalla 2,3 miljoonaan euroon.

Valtion museoiden rakenteelliset uudistukset toteutetaan

Valtiovarainministeriön budjettiesitys sisältää kaksi merkittävää valtion museoiden rakenneuudistusta. Valtion taidemuseo säätiöitetään itsenäiseksi Kansallisgalleriaksi ja Museoviraston kiinteistöt siirretään Seurasaaren ulkoilumuseoaluetta lukuun ottamatta Senaattikiinteistöjen ja Metsähallituksen omistukseen.

Kansallisgallerialle budjetissa esitetään veikkausvoittovaroista maksettavaa 11,5 miljoonan euron käyttörahoitusta ja 10,7 miljoonaa euroa varataan Senaatille maksettaviin vuokriin. Lisäksi budjetissa esitetään 12,7 miljoonan euron määrärahaa Kansallisgallerian maksuvalmiuden turvaamiseen, uudistuksesta aiheutuviin lisäeläkekuluihin ja säätiön pääomittamiseen. Valtion taidemuseon organisaatiouudistuksen vuoksi vuoden 2013 ja 2014 rahoituksen tasoa on vaikea verrata. Lopulliseen tulokseen vaikuttaa mm. avoinna olevat arvonlisäverokysymykset.

Museoviraston käyttörahoitukseksi esitetään 19,5 miljoonaa euroa ja 16,3 miljoonaa euroa Senaatille maksettaviin vuokriin. Museoviraston rahoitusta vähentää jo aikaisemmin sovittu 0,8 miljoonan erä, mutta on kokonaisuudessaan rahoitus on lähes vuoden 2013 tasolla.

Suomenlinnan hoitokunnan rahoitukseen esitetään 70 000 euron korotusta 2,7 miljoonaan euroon.

Budjettiesitys mahdollistaa museoiden talouden hallitun uudistamisen

Yleiseen talouskeskusteluun suhteutettuna budjettiesitys on museoiden osalta melko rohkaiseva.

Museoiden valtionosuudet eivät kasva aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisilla indeksikorotuksilla ja museoiden on etsittävä lisärahoitusta vuonna 2014 vähintään kustannusten nousun verran. Museoiden kustannuksissa suurimmat erät ovat kiinteistö- ja henkilöstökulut, joista tehdyt päätökset käytännössä määrittelevät lisärahoituksen tarpeen.

Museoilla on mahdollisuudet rahoituspohjansa turvaamiseen on museoiden käyttäjille tarjottavien palvelujen monipuolistamisessa ja uudelleen hinnoittelussa. Lisäksi on tärkeää, että museoiden omistajat huomioivat omassa rahoituksessaan valtionrahoituksen suhteellisen vähentymisen.

Hallitus käsittelee talousarviota budjettiriihessä 28.-29. elokuuta, jonka jälkeen esitys siirtyy eduskunnan päätettäväksi. Kokonaisuudessaan valtionvarainministeriön budjettiesitys on luettavissa osoitteessa www.vm.fi.

Lisätietoja budjettiesityksestä ja sen vaikutuksista museoiden toimintaan pääsihteeri Kimmo Levältä (040 166 2816 tai kimmo.leva@museoliitto.fi).

Voisit olla myös kiinnostunut näistä