Skip to content

Museoliitto

30.10.2013

De första priserna för museibranschen kan nu sökas

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. Priserna delas ut för första gången på Museidagarna 2014, som ordnas i Nyslott 21-23.5.2014. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2014 utdelas priset Årets museipublikation. Priset delas ut till en publikation som genom ett innovativt innehåll och presentationssätt når målgruppen exceptionellt bra. År 2015 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som får positiv synlighet. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen.

Prisnämndens medlemmar är Anne Sjöström (ordförande), Merja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, Kaisa Viljanen och Ditte Winqvist. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Sök själv eller lämna förslag

Priset Årets museum 2014 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, ska man beskriva och motivera på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Priset Årets museipublikation 2014 beviljas en publikation som getts ut av ett museum, som har en ISBN- eller ISSN-kod och som utkommit åren 2012-2013. Varje museum kan skicka en publikation till tävlingen.

Ansökningar om priset Årets museum och Årets museipublikation ska lämnas in senast 31.12.2014

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2014 samt kandidater till Årets museipublikation senast den 31 december 2013 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Bidrag till publikationstävlingen ska skickas i tre exemplar till Museiförbundet som Till dörren-paket (transporterade ända fram till mottagaren).

Ett museum kan ansöka om båda priserna.

Ytterligare information: Anne Sjöström (tfn 050 590 9365, fornamn.efternamn@naantali.fi) eller Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn@museoliitto.fi)

Museiprisernas regler finns för påseende på Finlands museiförbunds webbplats www.museoliitto.fi/museopalkinnot.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä