Skip to content

Museoliitto

19.2.2014

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmistunut

Vuosille 2014-2018 laaditun lastenkulttuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään seitsemän toimenpidettä, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville. Kaikkien toimenpiteiden toteutuminen edellyttäisi useiden toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä sekä laajaa poliittista sitoutumista.

Ohjelmaehdotuksen mukaan Suomeen tulisi muun muassa perustaa Valtakunnallinen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskus Valas (toimenpide-ehdotus 1). Keskus toimisi lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi sekä toisi esiin lapsia koskevaa tietoa ja tutkimusta.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään myös, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön niin sanottu eheytetty koulupäivä, eli harrastustoiminnan lisääminen koulun tiloissa koulupäivän jälkeen (toimenpide-ehdotus 2).

Muut lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen toimenpiteet ovat:

3) Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus ja saatavuus kirjoitetaan lapsia ja nuoria koskeviksi perusoikeuksiksi
4) Lasten ja nuorten kanssa suunnitellaan ja heille avataan liikuntaan ja harrastamiseen innostavia tiloja
5) Lasten ja nuorten kulttuurikompetenssia vahvistetaan
6) Lasten mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin lisätään
7) Lastenkulttuurin ja taidepedagogiikan opintoja lisätään opettajien koulutuksessa.

Ohjelmaehdotus on järjestyksessä toinen. Edellinen opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuripoliittinen ohjelma koski vuosia 2003-2007.

Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:6)

Lisätietoja: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/02/Ehdotus_lastenkulttuuripoliittiseksi_ohjelmaksi_.html

Voisit olla myös kiinnostunut näistä