Skip to content

Museoliitto

29.6.2010

Esitys laiksi Taiteen edistämiskeskuksesta lausunnolle

Suunnitelma perustaa muun muassa valtion taiteilijatukien myöntämisestä vastaava Taiteen edistämiskeskus etenee. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää valtion taidetoimikuntalaitoksen hallintorakennetta uudistavasta esityksestä lausuntoja taiteen alan laitoksilta ja järjestöiltä 16.8.2010 mennessä.

Taiteen edistämiskeskus muodostuisi hallintovirastosta ja itsenäistä päätäntävaltaa käyttävästä taidetoimikuntalaitoksesta. Tavoitteena on nykyistä selkeämmin erottaa hallintoasiat ja vertaisarviointiin perustuvat taiteen edistämistehtävät.

Tarkoituksena on, että uudistuksen jälkeen valtion taidetoimikuntia olisi viisi: arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, esittävien taiteiden toimikunta, kirjallisuustoimikunta, musiikkitoimikunta ja visuaalisten taiteiden toimikunta. Taiteen edistämiskeskuksen hallintovirasto huolehtisi valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien hallinnosta.

Nykyisin Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä oleva valtion taideteostoimikunta siirrettäisiin Valtion taidemuseon yhteyteen.

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettu laki saatettaisiin vastaamaan Taiteen edistämiskeskuksen perustamisesta johtuvia muutoksia. Lisäksi taiteilijaprofessorin virat muutettaisiin kymmenvuotisiksi valtion taiteilija-apurahoiksi, joiden saajilla olisi apurahakauden ajan taiteilijaprofessorin nimike.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan vuoden 2011 alusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä