Skip to content

Museoliitto

18.4.2019

Euro enemmän -hankkeen pilotointikausi käynnistyy toukokuussa

Euro enemmän -kehittämishankkeen pilotointikausi käynnistyy toukokuussa hankkeen neljässä pilottikohteessa: Arkkitehtuurimuseossa, Tekniikan museossa, Turun taidemuseossa ja Museokeskus Vapriikissa. Pilotoinnin tavoitteena on testata hankkeessa kehitettyä museokauppakonseptia sekä kerätä tietoja sen toimivuudesta. 

Pilotoinnin aikana seurataan museokaupan kokonaismyyntiä (tuotemyynti ja tuoteryhmäkohtainen myynti) 1.5.–31.8.2019. Tämän lisäksi pilottikohteet raportoivat myös museokaupan kokonaismyynnistä suhteessa seurantajakson kävijämäärään.

Pilotoinnissa haetaan toimivia malleja koko museoalalle

Museoissa testattavat toimenpiteet on sovittu jokaisen pilottimuseon kanssa yhdessä tunnistettujen ja määriteltyjen kehittämisalueiden mukaan. Arkkitehtuurimuseon ja Tekniikan museon kanssa museokaupat on suunniteltu kokonaan uudelleen. Näissä pilottikohteissa myös tuotevalikoimat laajenevat merkittävästi. Turun taidemuseossa on puolestaan ratkaistu myymälän tilankäytön haasteita, lisätty myyntipinta-alaa sekä uudistettu esillepanoja ja lisätty museokaupan näkyvyyttä. Museokeskus Vapriikin museokaupassa keskitytään erityisesti markkinointiin, esillepanoihin sekä museokauppaan osana kävijäkokemusta.

Museokaupan käsikirjaa päivitetään pilotoinnin tulosten perusteella. Pilotointikauden tulokset ja kokemukset jaetaan museoille Euro enemmän -hankkeen museokauppaseminaarissa 23.9.2019.

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
Suomen museoliitto
janne.tielinen(a)museoliitto.fi
+358 44 430 0706

Voisit olla myös kiinnostunut näistä