Skip to content

Museoliitto

18.11.2011

Hae opiskelemaan Yleisötyön johtaminen -erikoistumisohjelmaan

Yleisötyön johtamisen -erikoistumisohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pilottikoulutus, jossa kehitetään korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Koulutusohjelma antaa yleiskuvan yleisötyön johtamisen kentästä. Ohjelma on valtakunnallista taidealojen korkea-asteen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta.

Opintojen kesto on yksi vuosi (30 op ). Koulutus on täydennyskoulutusta korkea-asteen tutkinnon jo suorittaneille ja se on maksuton. Koulutusta koordinoi Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus. Koulutus käynnistyy 24.1.2012. Haku koulutukseen on 21.11 – 7.12.2011.

Koulutus kehittää osallistujan ammatillista pätevyyttä johtaa, suunnitella, kehittää ja toteuttaa yleisötyöprojekteja. Koulutusohjelman teemoja ovat mm.

  • yleisötyön hyvät käytännöt
  • yleisötyön eri muodot ja yleisötyön ohjaaminen
  • johtaminen ja vuorovaikutustaidot
  • asiakaslähtöisyys
  • yleisötyön viestintä ja markkinointi
  • yleisötyön tuottaminen

Koulutus sopii erityisesti taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, esimerkkinä taidelaitosten asiantuntijat, johtajat, kuraattorit, tuottajat, museolehtorit, muusikot, näyttelijät. Osallistujalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään amk-tutkinto) ja tahto lähteä kehittämään yleisötyötä.

Osallistujalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa yleisötyön kehittämistyöhön omassa organisaatiossa / asiakasorganisaatiossa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää työsuhdetta. Työsuhde voi olla myös omaan yritykseen. Freelancereilla pitää olla tiedossa koulutusohjelmaan soveltuva projekti ja sopimus asiakasorganisaation kanssa. Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa.

Lisätietoja ja hakuohjeet:
http://www2.siba.fi/taydennyskoulutus/index.php?id=104&la=fi
Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, projektipäällikkö Mia Seppälä, mia.seppala(a)siba.fi, p. 040 710 4366.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä