Skip to content

Museoliitto

29.10.2020

Hae Vuoden museo ja Vuoden museoviestintäteko 2021 -palkintoja

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. 

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen. 

Vuoden museo

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. 

Vuoden museoviestintäteko

Vuonna 2021 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle ja positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuva viestintätoimintaVuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa.

Hakemukset 15.1.2021 mennessä

Vuoden museo 2021 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Jonkun muun tahon esittäjän tulee kertoa hakemusesityksestä esitettävälle museolle ennen hakemusesityksen jättämistä. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemukseen voi liittää liitteitä tai linkkejä verkkoon. 

Vuoden museo 2020 kolme finalistimuseota jatkavat suoraan Vuoden museo 2021 -finaaliin. Museopalkintojen valinnasta vastaava lautakunta ei ehtinyt vierailla kaikissa finalistimuseoissa ennen museoiden näyttelytoiminnan sulkemista maaliskuun puolivälissä. Siksi kohteiden tasapuolinen arvioiminen ei ollut mahdollista. Finalistimuseot 2020: Apteekkimuseo & Qwenselin talo, Helinä Rautavaaran museo ja Suomen maatalousmuseo Sarka. 

Vuoden museo 2021 -kilpailuun liittyvät hakemukset ja esitykset pyydetään toimittamaan 15.1.2021 mennessä Suomen museoliittoon sähköpostilla tai postilla: eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi tai Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki. 

Palkintolautakunta valitsee tammi-helmikuun 2021 aikana Vuoden museo -finalistit ja vierailee näissä museoissa mahdollisuuksien mukaan koronvirusolosuhteet huomioiden helmi–huhtikuussa ennen voittajan valitsemista. Vuoden viestintäteko -palkinto valitaan hakemusten perusteella eikä näissä kohteissa vierailla erikseen.

Museo voi osallistua molempien palkintojen hakemiseen. Hakiessanne palkintoa museon kannattaa varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Turussa 26.-28.5.2021. Museopalkinnot jaetaan 27.5. pidettävässä Museopalkintogaalassa.

Palkintolautakunnan jäseniä ovat ICOM:n Anne Laiti (lautakunnan puheenjohtaja), Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom,Ylen toimittaja Toivo Haimi, ICOMin edustaja Elina Makkonen, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, Suomen museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori sekä Hämeenlinnan kaupunginmuseon museonjohtaja Tuulia Tuomi. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo.

Lisätiedot

Eeva-Liisa Taivassalo p. 0444 300 703, etunimi.sukunimi(a)museoliitto.fi)

Museopalkintojen säännöt ja kriteerit.

Priserna för museibranschen 2021 kan nu sökas 

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. 

År 2021 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen en enskild evenemang eller kontinuerligt kommunikationsverksamhet.Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.

Prisnämndens medlemmar är Anne Laiti (ordförande), Samu Forsblom, Toivo Haimi, Elina Makkonen, Mirva Mattila, Tuuli Rajavuori och Tuulia Tuomi. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Priset Årets museum 2021 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen senast den 15 januari 2021 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva- liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna. 

Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 26.-28.5.2021, som ordnas i Åbo.

Ytterligare information: Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi)

Museiprisernas kriterier.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä