Skip to content

Museoliitto

25.10.2021

Hae Vuoden museokauppa –palkintoa!

Suomen museoliitto palkitsee toista kertaa Vuoden museokaupan 19.5.2022 osana Museopäivien Museogaalaa Ahvenanmaalla. Vuoden museokauppa -palkinnon avulla halutaan kannustaa museokauppojen toimintaa eteenpäin, palkita tavoitteellisesta tekemisestä sekä kasvattaa museokauppatoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta.

Hakuaika kilpailuun on avoinna nyt ja päättyy 31.1.2022. Palkintolautakunta valitsee kevään 2022 aikana Vuoden museokauppa -finalistit. Voittajan valinta tehdään hakemusten perusteella, eikä museokaupoissa vierailla erikseen. Voittaja palkitaan kunniakirjalla ja Vuoden museokauppa -näkyvyysmateriaalilla. Vuoden museokauppa -kilpailua sponsoroi Museokortti. Kilpailuun ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella

Vuoden museokaupan valitsee vuosittain vaihtuva erillinen palkintolautakunta. Palkintolautakuntaan kuuluu Tiina Lehtinen (ICOMin edustaja, Rautatiemuseon museonjohtaja), Iisa Johansson (Myymäläpäällikkö, EMMA) Milja Häll (Palvelusuunnittelija, Museo- ja tiedekeskus Luuppi), Antti Huttunen (Toimitusjohtaja, Haltia Shop ja Vuoden 2021 kilpailun voittajan edustaja) ja Aino-Marja Miettinen (Museokortin yhteistyökoordinaattori, FMAC Oy). Palkintolautakunnan koordinaattorina toimii Emilia Merisalo (Koulutus- ja kehittämisasiantuntija, Suomen museoliitto) Palkintolautakunnan koordinaattorina toimii Emilia Merisalo (Koulutus- ja kehittämisasiantuntija, Suomen museoliitto). Palkinnon jakaminen sai alkunsa Euro enemmän museokauppojen kehittämishankkeen ansiosta. 

Hakuohjeet

Vuoden museokauppa -palkintoa voi hakea museo, joka on kasvattanut myyntiään vuosien 2019-2021 aikana. Hakea voi, jos kasvua on tullut kokonaisuutena tai per museokävijä. Raati arvioi poikkeusvuodet 2020-2021 myynti per kävijä mittaria käyttäen.

Hakeva museokauppa voi olla museon itse ylläpitämä tai ulkoistettu. Hakeva museokauppa selvittää raadille, minkä toimenpiteiden avulla kasvu on saatu aikaan. Vuoden museokauppaa valitaan siten, että huomioon otetaan sekä kokonaisuus että kehitystoimenpiteiden vaikuttavuus.

Hakemus täytetään erilliselle lomakkeelle. Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2022. Finalistit valitaan kevään 2022 aikana. 

Lisätietoja 

Emilia Merisalo 
Koulutus- ja kehittämisasiantuntija 
emilia.merisalo@museoliitto.fi 
P: 044 430 0715 

Ansök om det Årets museibutik -priset! 

Finlands museiförbund prisbelönar för andra gången Årets museibutik. Årets museibutik prisbelönas på Museidagarna i Åland 18-20.5.2022 som en del av Museigalan. Med Årets museibutikpriset vill vi ge museibutikernas verksamhet en puff framåt, 
belöna målinriktad verksamhet samt öka museibutikverksamhetens synlighet och status.

Ansökningstiden är öppen nu och ansökningarna tas emot ända till den 31.1.2022. Juryn väljer under våren 2022 bland dem som lämnat in ansökan ut finalisterna för Årets museibutik. Vinnaren väljs på basen av ansökan, juryn besöker inte målen. Vinnaren belönas med hedersdiplom och synlighetsmaterial för Årets museibutik. Ansökan ifylls på ett skilt formulär. 

Vinnaren utses av en separat jury bestående av experter som arbetar inom handel och museibutiker. Till juryn hör Tiina Lehtinen (ICOM, museichef, Finlands järnvägsmuseum), Iisa Johansson (Butikschef, EMMA), Milja Häll (Serviceplanerare, Museum and science centre Luuppi) Antti Huttunen (Verkställande direktör, Haltia Shop) och Aino-Marja Miettinen (Museikortets samarbetskoordinator, FMAC Ab). Juryn koordineras av Emilia Merisalo (utbildnings- och utvecklingsspecialist, Finlands museiförbund). 

 Ansökningsanvisningar 

Om Årets museibutik -priset kan en museibutik ansöka som har ökat sin försäljning under åren 2019-2021. Juryn tar i beaktande undantagsåren 2020-2021 och man beräknar årens försäljning per besökare genom att använda sig av en mätare.

Den sökande shoppen kan hållas uppe av museet själv eller av ett separat partnerföretag. Det är inte möjligt att ansöka bara som en webbshop. Den ansökande museibutiken rapporterar för juryn om med vilken åtgärd man har fått ökningen till stånd. Årets museibutik väljs med beaktande av helheten och utvecklingsåtgärdernas effektivitet.

Ansökan ifylls på ett skilt formulär. Ansökan bör lämnas in senast 31.1.2022. Finalisterna väljs ut under mars. 

Tilläggsinformation:  

Emilia Merisalo
Utbildnings- och utvecklingsexpert
Emilia.merisalo@museoliitto.fi
Tel: 044 430 0715 

 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä