Skip to content

Museoliitto

5.6.2019

Hallitusohjelma tukee kulttuuria

Maanantaina 3.6. julkaistu uusi hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” on saanut positiivisen vastaanoton kulttuurialalla.

Poikkeuksellisen perusteellinen ja yksityiskohtainen ohjelma sisältää muun muassa kirjaukset Kansallismuseon näyttelytilojen laajennuksesta, uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon edellytysten selvittämisestä ja kulttuuriperintöstrategian laatimisesta.

KULTA ry:n hallitusohjelmatavoite on hienosti esillä. Kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa pyritään ohjelmallisesti kasvattamaan yhteen prosenttiin. Lisäksi kertaluonteisissa tulevaisuusinvestoinneissa on varattu 120 miljoonaa euroa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioihin. Hallitusohjelman mukaan Veikkauksen edunsaajille kompensoidaan arpajaislain muutoksien aiheuttamat mahdolliset vähennykset määrärahoihin.

”Hallitusohjelma antaa hyvä raamin menestyksekkäälle toiminnalle tulevina vuosina. Ohjelma edellyttää luonnollisesti aktiivisuutta museoilta ja muilta toimijoilta, jotta se muuttuu käytännöksi”, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Suorien museoihin liittyvien viittausten lisäksi hallitusohjelma sisältää myös muita avauksia, jotka vaikuttavat myönteisesti museoalan toimintaan. Ohjelmassa painotetaan lastenkulttuuria ja iltapäivisin tapahtuvaa harrastustoimintaa. Kulttuurimatkailun osalta mainitaan erityisesti maailmanperintökohteiden aseman vahvistaminen. Myös kulttuuripalvelujen parempi saatavuus ja saavutettavuus nostetaan esille useassa kohdassa.

Lisäksi on ilahduttavaa, että kulttuurin mahdollisuudet huomioidaan myös elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa. Sen sijaan sosiaalipoliittisten tavoitteiden kohdalla kulttuurin mahdollisuuksia ei vielä ole nostettu hallitusohjelmatasolla esiin, vaikka sitä olisi voinut olettaa kulttuurin vaikutuksista tehtyjen tutkimusten ja käytännön toteutustenkin perusteella. 

Hallitusohjelma on luettavissa verkossa:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestava-yhteiskunta

Lisätietoja 

Suomen museoliitto
pääsihteeri Kimmo Levä
p. 040 166 2816
kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä