Skip to content

Museoliitto

4.3.2015

ICOM Suomen komitean matka-apurahat 2015

ICOM – Suomen komitea tukee suomalaisten jäsentensä osallistumista ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin myöntämällä matka-avustuksia.

Matka-avustusten tarkoitus on tukea työelämässä toimivien jäsenten ammatillista kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista. Apurahoja jaetaan tänä vuonna yhteensä 12 000 €.
Tiedot kansainvälisten komiteoiden ohjelmista löytyvät kunkin komitean omilta nettisivuilta. Mikäli oman komiteanne tietoja ei vielä ole julkaistu, kannattaa tiedustella asiaa suoraan kyseisen komitean sihteeristöltä.

Matka-apurahojen myöntöperusteet
Matka-apurahojen myöntämisessä painotetaan toimintaa kansainvälisten komiteoiden hallituksissa tai ICOMin muissa luottamustehtävissä sekä hakemuksia, joissa osoitetaan apurahan tuoma hyöty joko oman taustayhteisön toiminnan, henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen tai kotimaisen museoalan kehittämisessä. Myös ensikertalaisia voidaan priorisoida.
Lisäksi:
– Hakemus on täytettävä lomakkeelle 31.3.2015 klo 18 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!
– Hakija on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi edellisenä vuonna tai aiemmin
– Hakija on maksanut vuosien 2014 ja 2015 jäsenmaksun
– Hakija on ammatissa toimiva yksilöjäsen tai instituutiojäsenen edustaja, ei opiskelija- tai eläkeläisjäsen
– Mahdollinen edellisen vuoden matka-apuraha on tilitetty ja raportoitu ennen kyseisen vuoden loppua
– Hakija esittää hakemuksessaan arviolaskelman matkakustannuksista sekä muista mahdollisista rahoituslähteistä. Matka-apurahalla voi kattaa matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksuja. Matka-avustuksesta ei makseta päivärahoja.
Apurahaa haetaan ICOM Suomen komitean verkkosivulla olevan linkin kautta: http://finland.icom.museum/
Matka-avustusten myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä ilmoitetaan hakijoille huhtikuun loppuun mennessä. Matka-avustukset maksetaan toukokuussa riippumatta kokouksen/seminaarin ajankohdasta. Aiemmasta poiketen matka-apurahan saajat raportoivat apurahansa blogikirjoituksella ICOM Suomen komitea ry:n tänä keväänä avattavassa blogissa.
Blogikirjoitus samoin kuin talousselvitys alkuperäisine kuitteineen laaditaan kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Tarkemmat raportointiohjeet toimitetaan apurahojen saajille.
Lisätietoja apurahasta:
Mona Taipale
Amanuenssi/ Curator
Etelä-Karjalan taidemuseo/ South Karelia Art Museum
Kristiinankatu 8-10, 53900 Lappeenranta
PL 239, 53101 Lappeenranta
p. 040 563 7618

Voisit olla myös kiinnostunut näistä