Skip to content

Museoliitto

28.10.2022

Ilmoittautuminen avoinna: Vuoden museo 2023 -kilpailu

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Ilmoittautuminen on avoinna ja se päättyy 15.1.2023.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen. 

Vuoden museo 

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta. 

Vuoden museoviestintäteko

Vuonna 2023 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle ja positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuva viestintätoiminta. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa.

Hakemukset 15.1.2023 mennessä

Vuoden museo 2023 -palkinnot myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Jonkun muun tahon esittäjän tulee kertoa hakemusesityksestä esitettävälle museolle ennen hakemusesityksen jättämistä. Vapaamuotoisen hakemuksen tai esityksen tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä. Hakemus voi sisältää liitteitä tai linkkejä verkkoon. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: leena.tokila@museoliitto.fi. Hakemuksen otsikkoon tulee laittaa merkintä: Hakemus Vuoden museo -kilpailuun TAI Hakemus Vuoden viestintäteko -kilpailuun.

Museo voi osallistua molempiin kilpailuihin. Kilpailuun osallistuvien museoiden tulee varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Helsingissä 24.-26.5.2023. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 25.5.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja on ICOMin Suomen komitean edustaja näyttelypäällikkö Marjo Meriluoto. Muut jäsenet julkistetaan marras-joulukuun aikana. Lautakunnan sihteerinä toimii Museoliiton koulutus- ja kehittämisasiantuntija Emilia Merisalo. 

Lisätiedot 

Marjo Meriluoto, p. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi  
Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi

Priserna för museibranschen 2023 kan nu sökas 

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. 

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut. 

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset

Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2023 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen en enskild evenemang eller kontinuerligt kommunikationsverksamhet.Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.

Ansökningar och förslag till Årets museum 2023 och Årets kommunikationsgärning sänds till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post till adressen leena.tokila@museoliitto.fi senast den 15.1.2023. Kom ihåg att skiva rubriken: Ansökan till tävlingen Årets museum ELLER Ansökan till tävlingen Årets kommunikationsgärning

Prisnämndens ordförande är Marjo Meriluoto. Andra medlemmar publiceras i November-December.

Priset Årets museum 2022 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2023 och priset Årets kommunikationsgärning 2023 senast den 15 januari 2023 till Finlands museiförbund på adressen

Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen leena.tokila@museoliitto.fi.

Ett museum kan ansöka om båda priserna. Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 24.-26.5.2023, som ordnas i Helsingfors.

Ytterligare information 

Marjo Meriluoto, tfn. 040 732 3745, marjo.meriluoto(a)tampere.fi 
Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä