Skip to content

Museoliitto

7.1.2006

Jäsenkysely ja museobarometri

Kehittääkseen toimintaansa Suomen museoliitto tekee jäsenkyselyn, jonka tuloksia käytetään liiton strategisen suunnittelun välineenä. Edellinen vastaava kysely on vuodelta 2000. Kyselyssä kartoitetaan jäsenten mielipiteitä edunvalvonnasta, koulutuksesta ja tiedotuksesta sekä palveluiden tarpeista.

Museobarometri on uusi mittari, jonka tulemme uusimaan säännöllisin väliajoin. Barometrilla on tarkoitus mitata museoiden kehityksen suuntaa. Museobarometrilla pyritään arvioimaan mitkä seikat vaikeuttavat ja mitkä kannustavat museotoimintaa seuraavan viiden vuoden aikana. Mitä ulkoisia haasteita kohdataan ja mitä sisäisiä vahvuuksia lisätään. Sen tuloksia käytetään yhtenä edunvalvonnan välineenä kuvattaessa museoiden tilannetta.

Vastaukset toivotaan 31.1.2006 mennessä.

Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo, eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi, puh. (09) 5841 1726.

Vastaa kyselyihin:

Jäsenkysely


Voisit olla myös kiinnostunut näistä