Skip to content

Museoliitto

18.9.2023

Kohti budjettiriihtä: Museot valtion talousarviossa 2024

Euroseteleitä

Kuva Ibrahim Boran / Unsplash

Hallitus kokoontuu pian budjettiriiheen neuvottelemaan valtion talousarviosta 2024. Museoiden kannalta opetus- ja kulttuuriministeriössä ja valtionvarainministeriössä tähän mennessä laadittuja budjettiesityksiä voi pitää kohtuullisina. Muutokset ovat kuitenkin mahdollisia aina siihen saakka, kunnes eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2024 talousarvion.

Talousarvioesityksissä lähdetään siitä, että museot jatkavat ensi vuonna kasvu-uralla niin kävijämäärien kuin digitaalisten aineistojen määrän suhteen. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteissa tavoitellaan seitsemää miljoonaa museokävijää vuonna 2024, kun tänä vuonna tavoite oli kuusi miljoonaa. Kansallisgallerian kävijätavoite on sama kuin kuluvana vuonna, 775 000. Muista mittareista esim. Finna-palveluun tavoitellaan mukaan 15 uutta, aineistoa tarjoavaa organisaatiota. Sekä haettavissa olevaan aineistoon, verkkoaineiston määrään, että verkkokäynteihin tavoitellaan maltillista kasvua.

Valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteisiin sisältyy myös mm. kulttuuripoliittisen selonteon valmistelu, kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, mikä tapahtuu toimeenpanemalla kulttuurimatkailun kansallisen edistämisen tiekartta, sekä kulttuurisen moninaisuuden toteutuminen toimeenpanemalla OKM:n kulttuurisen moninaisuuden toimintaohjelmaa. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu kulttuurihyvinvointitoimintaan liittyvän rakenteen vakauttaminen ja yhdyspintatyön tukeminen.

Erityisesti kulttuuriperintöä koskeviin toiminnan tuloksellisuuden tavoitteisiin kuuluu mm. valtioneuvoston kulttuuriperintöstrategiaa koskevan periaatepäätöksen toteuttaminen laatimalla erillinen toimeenpanosuunnitelma sekä kulttuuriperintöaineistojen digitaalisen saatavuuden, käytön ja pitkäaikaissäilytyksen lisääntymien tukeminen samoin kuin arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen valmistelun jatkaminen.

Museoliiton päätavoite hallitusohjelmaan oli vos-rahoituksen turvaaminen. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa museoiden vos-rahoituksen perustana oleviin henkilötyövuosien yksikköhintaan esitetään kolmen prosentin indeksikorotusta.

Museoiden vos-henkilötyövuodet säilyvät esityksessä vuonna 2024 ennallaan ja niiden määrä on 1 295. Keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 85 874 €. Museoiden valtionosuuksien yhteenlaskettu arvo on 54 343 000 € (vrt. 52 388 314 € vuonna 2023). Kaikki museoiden valtionosuudet rahoitetaan jatkossa momentilta 29.80.31 (aiemmin oli käytössä myös Veikkauksen momentti, joka nyt poistuu).

Talousarvioesitykseen momentilla 29.80.50 avustukset kulttuurin ja taiteen edistämiseen sisältyy myös useita myös museoiden kannalta relevantteja määrärahoja, esimerkiksi kulttuuritilojen investointeihin kohdennettu 6,178 meur ja Museovirastosta jaettavat näyttelypalkkiot 1 milj. eur.

Tiedossa on, että valtionavustusten leikkauksiin kohdentuu painetta jo vuodelle 2024. Se, mihin hallitusohjelmassa sovitut 10 miljoonan euron valtionavustusten leikkaukset vuodelle 2024 OKM:n hallinnonalalla ja kulttuuribudjetissa tarkalleen kohdentuvat, ei ole vielä tiedossa. 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä