Skip to content

Museoliitto

31.10.2012

Kokemuksia Mennään museoon! -viikolta

Koululaisten ja opiskelijoiden Mennään museoon! -viikkoa vietettiin neljännen kerran 9.-12.10.2012. Museot järjestivät koululaisille ja opiskelijoille suunnattua ohjelmaa 35 paikkakunnalla. Mukana oli lähes seitsemänkymmentä toimijaa. Alle on koottu poimintoja museoiden järjestämästä ohjelmasta ja palautetta järjestelyistä.

Helsingissä Sinebrychoffin taidemuseo järjesti työpajan, johon liittyi teemaopastus näyttelyyn Romanttinen näkymä.Teemaopastuksiin osallistuneet olivat halukkaita tulemaan museoon udelleenkin. Suomen valokuvataiteen museo satsasi Mennään museoon -viikolla perjantaihin 12.10, jolloin tarjolla oli tasatunnein ilmainen opastus museon näyttelyyn koululaisille ja opiskelijoille.

Tuusulan Lottamuseossa viikkoa vietettiin Konsteja ja korvikkeita -pula-ajan työpajan merkeissä. Kohderyhmänä olivat erityisesti alakoululaiset. Porvoossa järjestettiin työpajaviikko, johon osallistui 150 alakoululaista. Kuopion museo järjesti Koirankarvan kehruu -työnäytöksiä, joihin osallistui 91 koululaiskävijää eri luokka-asteilta.

Kotkassa Kymenlaakson museossa Mennään museoon -viikolla oli koululaisille ja opiskelijoille ilmaisia elokuvaesityksiä ja katsaus kirjailija Toivo Pekkaseen. Tarjolla oli myös Lapsuus -teemaopastus, joka kertoi lapsen elämästä 1900-luvun alkupuolen Suomessa.

Naantalin museo järjesti teemaopastuksen Naantalin sähkö 100 vuotta -näyttelyyn. Näyttelyyn tutustumisen jälkeen luokka vietiin pimeään huoneeseen, missä näytettiin millaista valoa on saatu esimerkiksi päreestä ennen sähkön tuloa. Opettajat ja oppilaat pitivät ohjelmasta kovasti ja osa yläasteen opettajista ilmoitti uusia luokkia tulevaksi myös myöhemmille ajankohdille.

Teemaviikon ohjelmaan osallistuneet museot välittivät toiveita Museoliitolle. Museoliitto voisi esimerkiksi toimittaa enemmän tiedotusmateriaalia, lisätä yhteisiä valtakunnallisia tapahtumapäiviä ja olemalla vahvasti mukana esimerkiksi Educa-messuilla. Erilaiset kampanjat ja hankkeet auttaisivat myös. Lisäksi kouluille voisi järjestää kyselyn yhteistyötoiveista ja tiedonsaannista. Museoille voisi laatia vinkkilistaa eri tiedotusmuodoista ja hyvistä tiedotuskäytänteistä koulujen kanssa.

Palautteen mukaan teemaviikkoon oltiin tyytyväisiä. Kehittämisideoitakin esitettiin: Erään vastaajan mukaan museoita voisi kannustaa ideoimaan uusia juttuja koululaisille järjestämällä kilpailu esimerkiksi teemalla ’paras Mennään museoon -viikon ohjelma’. Raatina toimisivat kohderyhmä eli oppilaat ja opettajat. Vastaajien mukaan viikon aikana on helpompi herätellä kouluja museoon kuin muuten. Eräs vastaaja pohtii, että ’suoramarkkinointia’ kouluille voisi olla enemmänkin, jotta opettajat näkisivät museon voimavarana.

Palautteessa korostettiin markkinointiviestinnän merkitystä. Monella museolla on jatkuvasti kouluyhteistyötä läpi vuoden ja siihen on omat vakiintuneet muodot ja käytännöt. Vastaajan mukaan sisällöissä ei ole mitään vikaa, mutta näkyvyyttä ja markkinointia tarvitaan läpi vuoden ja siinä Museoliitto voisi auttaa ja ennen kaikkea kävijöiden suuntaan – ei toisille museoammattilaisille.

Ensi vuonna Mennään museoon -viikkoa vietetään 8.-11.10.2013.

Kiitos kaikille Mennään museoon! -viikkoon osallistuneille ja palautetta antaneille! Palautekyselyyn vastanneiden kesken arvomme kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
Eeva-Liisa Taivassalo
projektisuunnittelija
puh. 0444 300 703
eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä