Skip to content

Museoliitto

18.3.2014

Kuinka museot voivat osallistua eurooppalaiseen aikuiskoulutusyhteistyöhön?

ERASMUS+ Aikuiskoulutus tarjoaa museoille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen liikkuvuuksien ja kumppanuushankkeiden kautta.

KA1 Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus

Museoiden henkilökunta voi osallistua aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuuksiin. Ulkomaanjakso voi olla

  • Henkilöstön koulutus (staff training): eurooppalainen täydennyskoulutuskurssi, muu koulutus tai job shadowing -jakso ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa (esim. museossa)
  • Opetus-/koulutusjakso (teaching/training assignment): opettamista, kouluttamista tai ohjaamista ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa

Yksittäisen liikkuvuuden kesto on 2 päivää – 2 kuukautta.

Museo hakee tukea 1- tai 2-vuotiseen liikkuvuushankkeeseen, joka sisältää useita yksittäisiä liikkuvuuksia. Organisaatio valitsee osallistujat, ja liikkuvuuksien tulee vastata organisaatiossa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.

Vuoden 2014 hakuaika päättyy 24.3.2014.

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

Museot voivat olla mukana aikuiskoulutuksen eurooppalaisissa hankkeissa. Hankkeet voivat olla joko pienempiä, hyvien käytäntöjen vaihtoon perustuvia yhteistyöhankkeita tai tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempia, tuotostavoitteisia ja eurooppalaiseen levitykseen tähtääviä kehittämishankkeita.

Hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta. Myös ohjelmamaiden ulkopuoliset maat voivat osallistua. Hankkeen kesto on 2 tai 3 vuotta.

Millaisia toimintoja kumppanuushankkeissa tuetaan?

  • kumppaneiden välinen hankeyhteistyö (kokoukset, yhteydenpito jne.)
  • aikuiskoulutuksen käytäntöjen vaihto
  • innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen, testaus ja käyttöönotto
  • osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehittävien työtapojen työstäminen
  • yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa
  • kansainvälinen yhteistyö aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden edistämiseksi
  • henkilöstölle ja aikuisopiskelijoille suunnatut koulutus- tai oppimiskokonaisuudet
  • pitkäkestoinen henkilöstöliikkuvuus (yli 2 kk kestävä)

Vuoden 2014 hakuaika päättyy 30.4.2014.

Lue lisää CIMOn verkkosivuilta:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle

Voisit olla myös kiinnostunut näistä