Skip to content

Museoliitto

11.10.2007

Kulttuuriministeri säilyttäisi tekijänoikeusasiat opetusministeriössä

Tekijänoikeuksien kenttä on kulttuurihallinnon kenttää ja niiden hallinto kuuluu opetusministeriöön, jolla on tekijänoikeusasioissa poikkeuksellisen hyvä kansainvälinen maine, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.
Hallitusohjelmassa on sovittu, että tekijänoikeuksien siirtämistä uuteen työ- ja elinkenoministeriöön selvitetään. Wallinin mukaan uudesta ministeriöstä puuttuu kulttuurikentän osaaminen ja asiakonteksti, ja painopiste siirtyisi luovuudesta ja ’alkutuotannosta’ kauppaan ja tuotannolliseen liiketoimintaan.

– Tekijänoikeuden ja tekijänoikeusjärjestelmän perustehtävä on edistää luovuutta ja luovaa työtä. Se antaa mahdollisuuden saada luovasta työstä tuloa. Luovuuden edistäminen on myös kulttuuripolitiikan keskeinen tehtävä. Sitä toteutetaan taiteilijapolitiikalla, apurahoilla ja tekijänoikeusjärjestelmällä. Tekijänoikeuksien kenttä on kulttuurihallinnon kenttää ja niiden hallinto kuuluu opetusministeriöön, jolla on tekijänoikeusasioissa poikkeuksellisen hyvä kansainvälinen maine, toteaa Wallin.
– Perustettavasta työ- ja elinkeinoministeriöstä puuttuu kulttuurikentän osaaminen ja asiakonteksti. Tekijänoikeus on puite, neuvotteluasema, ja tekijänoikeus siirtyy neuvotteluiden kautta ja sopimusten pohjalta yrityksille siinä laajuudessa kuin sovitaan. Työ- ja elinkeinoministeriössä painopiste siirtyisi luovuudesta ja ’alkutuotannosta’ kauppaan ja tuotannolliseen liiketoimintaan. Tämäkin on tärkeä sektori, mutta se pärjää myös ilman kulttuurialan tekijänoikeusasioiden siirtoa, Wallin sanoo.
– Sen sijaan on selvää, että opetusministeriön ja perustettavan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen välillä tarvitaan laajaa yhteistyötä. Opetusministeriö tukee tekijänoikeuden koulutusta ja tiedottamista, yhteistyötä tehostetaan tekijänoikeusalojen ammattilaisten ja yrittäjien neuvontapalvelujen kehittämisessä. Yhteistyötä tarvitaan myös liikenne- ja viestintäministeriön ja oikeusministeriön suuntaan, toteaa Wallin.

Suomen museoliitto katsoi omassa  lausunnossaan, että opetusministeriössä tulisi säilyttää ainakin ainakin kulttuuria, taide- ja kulttuuriperintöä koskevat tekijänoikeuskysymykset. Suomen museoliiton lausunto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä