Skip to content

Museoliitto

23.9.2015

Kulttuuriperintö vaarassa: opetus- ja kulttuuriministeriö esittää merkittäviä leikkauksia museoiden rahoitukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallitukselle muutoksia kulttuurialan valtionosuuksiin liittyvään lainsäädäntöön. Esityksen tavoitteena on leikata kulttuurin kokonaisrahoitusta noin 20 miljoonalla eurolla. Museoille muutokset tarkoittavat huomattavia leikkauksia valtionosuusrahoitukseen. Leikkaukset ovat täysin ristiriidassa hallituksen aiempiin esityksiin, joiden mukaan kulttuuriin ei kohdisteta uusia leikkauksia.

Esityksessä leikkaustavoitteet on määritelty kiinteiksi euromääräisiksi summiksi, jotka toteutetaan vuosittain vuosina 2016-2019. Museoalalle vuosittaiset valtionosuuden yksikköhintaan tehtävät leikkaukset ovat ensi vuonna 15 177 euroa sekä vuosina 2017-2019 vuosittain 12 932 euroa. Vuonna 2015 yksikköhinta museoalalla on 67 636 euroa.

Pahimmillaan leikkaukset voivat olla vuositasolla 20 % museoiden valtionosuuksista. Erityisen ongelmallista on se, että leikkaustavoite on määrittely kiinteäksi eurosummaksi. Museoalan valtionosuusrahoitukseen on kohdistettu leikkaustoimenpiteitä vuodesta 2012 alkaen. Leikkaukset on toteutettu sekä laskemalla valtionosuusrahoituksen tasoa että jättämällä toteuttamatta lakisääteisiä indeksikorotuksia.

Lakiesityksen rakenteellisten ongelmien vuoksi uudistuksen vaikutusta on hankala arvioida, mutta tällä hetkellä lakiesitys näyttää dramaattiselta.

’On vaikea kuvitella, ettei tämä veisi erityisesti pienempiä ja haja-asutusalueilla sijaitsevia museoita huomattaviin vaikeuksiin. Silloin palvelujen valtakunnallisuus vaarantuu ’, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Suomen museoliiton mukaan laki tulee ottaa uudelleen valmisteluun esityksen sisältämien rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi.

’Leikkauksissa ei huomioida museotyön luonnetta. Museot tallentavat yhteistä perintöä ja jos sen annetaan tuhoutua, tilannetta ei voi myöhemmin aikojen parantuessakaan korjata’, korostaa Suomen museoliiton puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna.

Museoliitto edellyttää, että Suomen hallitus osoittaa päätöksissään ymmärtävänsä leikkausten peruttamattomat vahingot kulttuuriperinnölle, museo- ja kulttuuripalvelujen positiiviset talousvaikutukset ja muistavansa lupauksensa siitä, että kulttuuriin ei kohdisteta uusia leikkauksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta.

Lisätietoja:
Suomen museoliiton lausunto kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Pääsihteeri Kimmo Levä
Suomen museoliitto
040 166 2816
kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä