Skip to content

Museoliitto

12.1.2016

Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus -julkaisu saatavilla

Kansainvälinen kulttuuriperintöala on vahvassa muutoksessa, ja kulttuuriperintöpolitiikka ja sen merkitys on vahvistumassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore julkaisi vuonna 2015 artikkelikokoelman kulttuuriperintöalaa koskevista kansainvälisistä teemoista. Julkaisu pohjautuu Cuporen Museovirastolle tekemään selvitykseen, jonka tavoitteena oli tarkastella viraston toiminnan kansainvälisiä ulottuvuuksia ja kehittämistä. Julkaisu on saatavilla painettuna sekä luettavissa verkkoversiona.

Artikkelikokoelmassa tarkastellaan kulttuuriperintöalan kansainvälisen toimintaympäristön nykytilannetta ja kehityssuuntia. Julkaisun punaisen langan muodostavat Unescon keskeisimmät kulttuuriperintösopimukset (erityisesti maailmanperintösopimus ja sopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta), Euroopan neuvoston Faron sopimukseksi kutsuttu puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä Euroopan unionin kulttuuriperintöalaa koskeva kehittämistyö.

Julkaisu on suunnattu laajalle suomalaiselle kulttuuriperintökentälle, ja se pyrkii toimimaan ajatuksia herättävänä kokoelmana kulttuuriperintöalaa koskettavista ajankohtaisista kansainvälisistä haasteista.

Julkaisun verkkoversio: Maria Hirvi-Ijäs ja Anna Kanerva: Kulttuuriperintöpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus (PDF)

Lue lisää selvityshankkeesta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä