Skip to content

Museoliitto

12.9.2017

Kulttuurirahastolta suurtuki museoille

Suomen Kulttuurirahasto tukee museoiden näyttelytoiminnan uudistamista suurilla apurahoilla. Museovisio-hankkeen tavoitteena on saada lisää kävijöitä museoihin ja parantaa kävijäkokemusta. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada satojen tuhansien eurojen apurahoja uudistumistyöhönsä.

”Haluamme mahdollistaa museoalan toiveet uudistuksista, joihin tiedämme olevan paloa, mutta ei välttämättä resursseja työajan tai rahoituksen puolesta”, kertoo Suomen Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat, ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistusten läpiviemiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen.

Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät. Keinoina voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Uudistustyössä voi paneutua myös brändin kehittämiseen tai markkinointistrategian parantamiseen.

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku on avoinna 26.2.–15.3.2018, ja siinä myönnettyjä apurahoja voi käyttää uudistustyön suunnitteluun aikavälillä 1.6.2018–31.5.2019. Haettavan apurahan suuruus voi olla 5 000–20 000 euroa. Toisen vaiheen apurahat ovat haettavissa elokuussa 2019. Myönnettyjen apurahojen suuruus on 100 000–300 000 euroa, ja ne on tarkoitettu uudistussuunnitelmien toteuttamiseen vuosien 2020–2022 aikana.

”Suunnitteluapurahaa voi käyttää esimerkiksi ulkomaisiin opintomatkoihin uusien ideoiden ja hyvien ratkaisujen löytämiseksi, asiantuntijoiden palkkaamiseksi tai seminaarityöskentelyyn eri alojen ammattilaisten kanssa”, Ruohonen kuvailee.

Suomen museoliitto auttaa museoita hankerahoituksen hakemisessa järjestämällä muun muassa hankeklinikoita, tarjoamalla tietoa uusimmista museoiden näyttelytoimintojen trendeistä ja nimeämällä hankekoordinaattorin museoiden käyttöön. Muun muassa Museoliiton Näyttelycaféssa 8.11. Suomen Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen kertoo hankkeesta ja apurahojen hakemisesta.

”Museovisio-hankkeen ajoitus on todella hyvä. Museoiden käyttö on vahvassa kasvussa ja apurahat vahvistavat tätä kehityssuuntaa merkittävästi”, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Lisätietoja hankkeesta ja apurahan hakemisesta osoitteessa www.skr.fi/museovisio.

Lisätietoja myös:
Erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, johanna.ruohonen@skr.fi
Asiamies Juhana Lassila, puh. 040 517 8500

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä