Skip to content

Museoliitto

7.1.2013

Museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan alojen erikoistumisohjelma

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää 11.2.-31.12.2013 yhteistyössä Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen täydennyskoulutuslaitosten kanssa oppisopimustyyppisen erikoistumisohjelman (30 op) ’MATKa-pedagogiikka’. Opinnoissa tarkastellaan museo,- arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikka. Ilmoittautuminen päättyy 14.1.2013.

MATKa-pedagogiikka (30 op) on valtakunnallinen oppisopimustyyppinen erikoistumisohjelma korkeakoulututkinnon suorittaneille museoiden, arkistojen, tiedekeskusten ja kirjastojen työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat pedagogista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on MATK-alojen osaamisen syventäminen, poikkitieteellisten tietojen ja taitojen hallinta sekä uuden tieteellisen tiedon soveltaminen työelämään.

Korkeakoulututkinnon muulla kuin suomen kielellä suorit­taneilla tulee olla riittävä suomen kielen taito (YKI 5, EVK C1).

Koulutus koostuu mm. valtakunnallisista seminaaripäivistä, alueellisista työpajoista, kehittämistehtävästä, ohjatusta työssäoppimisesta ja verkkotehtävistä.

Koulutuksen hinta 300 euroa/osallistuja.

Koulutuksen esite ja hakuohjeet osoitteessa:
http://blogs.helsinki.fi/pjpyhtil/files/2013/01/MATKa-esite2012.pdf

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto: pertti.pyhtila(a)helsinki.fi
Itä-Suomen yliopisto: ulla.perakorpi(a)uef.fi
Oulun yliopisto: virpi.pietikainen(a)oulu.fi
Tampereen yliopisto: teemu.rauhala(a)uta.fi
Turun yliopisto: antti.karlin(a)utu.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä