Skip to content

Museoliitto

19.9.2011

Museo-lehden syksyn numerot kertovat vapaaehtoisista museoissa ja suomalais-venäläisestä yhteistyöstä

Syyskuussa ilmestyi Museo-lehti 3/2011 sekä kaksikielinen erikoisnumero 3B/2011.

Syksyn ammattilaisnumeron teemana on Vapaaehtoistyö. Ammatillisten museoidemme vapaaehtoistoiminta on toistaiseksi varsin marginaalista. Vapaaehtoisia ei ehkä osata vielä hyödyntää avainjoukkona. Pääjutussa elämysjohtaja Mikko Myllykoski kertoo, miten vapaaehtoistyö on organisoitu Tiedekeskus Heurekassa.

Paikallismuseoissa talkootyöllä sen sijaan on aina ollut huomattava merkitys, kirjoittavat projektitutkijat Juha Hirvilammi ja Ulla Viitanen. Talkooväki on kyllä vähentynyt, mutta talkootunnit eivät – päinvastoin.

Ammatillisista museoista eniten vapaaehtoisia hyödyntävät erikoismuseot ja luonnontieteelliset museot. Vapaaehtoisilla on iso rooli esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon havaintoaineiston keruussa. Diakonissalaitoksen museon koko toiminta nojaa vapaaehtoistyöhön.

Lehdessä kerrotaan myös kulttuuriluotsitoiminnasta ja museoiden ystäväyhdistyksistä. Kolumnissa pohditaan myös vapaaehtoistyön riskejä. Vapaaehtoiset eivät saa olla vastaus säästötoimiin.

Syyskuussa Suomalais-venäläisille museopäiville ilmestyi myös Museo-lehden erikoisnumero 3B/2011, joka kertoo itärajan ylittävästä museoyhteistyöstä. Lehden pääjutussa museotoimenjohtaja Päivi Partanen tähdentää, että tulevaisuudessa yhteistyö voisi olla yhä enemmän ruohonjuuritason verkottumista sekä osaamisen ja asiantuntemuksen jakamista mutta myös yhdessä tekemistä. Lehti on kaksikielinen suomi-venäjä-julkaisu ja toimitetaan normaalin tilaajarekisterin mukaisesti lukijoille.

Lue lisää

Voisit olla myös kiinnostunut näistä