Skip to content

Museoliitto

17.9.2010

Museo-lehti 3/10: Valtaa ja vallattomuutta

Museo-lehti 3/2010 on ilmestynyt. Lehdessä keskitytään muun muassa museon valtaan niin historiakuvan rakentajana kuin rakennussuojeluviranomaisenakin.

Tehtyjen kyselytutkimusten mukaan museot näyttävät kansalaisten mielestä pystyvän luotettavimmin kertomaan, miten asiat ennen oikeasti olivat. Museoissa rakennetaan paitsi menneisyyttä myös tätä päivää ja tulevaisuutta. Pääjutussa Helsingin yliopiston historian didaktiikan yliopistonlehtori Jan Löfström kirjoittaa museon symbolisesta vallasta menneisyyden tulkitsijana ja kriittisen museokävijän kasvattamisen haasteesta.

Helsingin kaupunginmuseon johtaja Tiina Merisalo puolestaan pohtii valta- ja vastuukysymyksiä rakennussuojelun toimijoiden kentässä. Museo koetaan monesti asemaansa merkittävämmäksi päätöksentekijäksi. Rakennussuojelutyötä tekevät kokevat usein tulevansa väärinymmärretyiksi ja joutuvat aika-ajoin myös syntipukin rooliin. Merisalo muistuttaa joustavuuden ja avoimuuden merkityksestä asiantuntijavaltaan kohdistuvien epäluulojen hälventäjänä ja myönteisen museokuvan vahvistajana.

Lehdessä tarkastellaan myös rahan valtaa museotyössä, taiteen arvonmuodostusta ja kuntapolitiikan vaikutusta museotoimeen. Näyttelykritiikissä Tampereen luonnontieteellisen museon amanuenssi Tomi Kumpulainen kirjoittaa uusista eurooppalaisista luonnontieteellisistä museoista ja niiden (etäisestä) luontosuhteesta.

Tutustu lehden sisältöön tästä

Voisit olla myös kiinnostunut näistä