Skip to content

Museoliitto

10.6.2011

Museoiden kansainvälisyyttä selvittävä kysely

Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n aloitteesta on yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa käynnistetty museoiden kansainvälisyyttä tutkiva MuKa-hanke, joka toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Projektissa kartoitetaan sekä kehitetään suomalaisten museoiden kansainvälisyyttä. Toiminnan kansainvälisyyttä hahmotetaan keräämällä tietoa museoiden henkilöstön ja näyttelyiden liikkuvuudesta. Tarkoituksena on kasvattaa museoiden tietoisuutta oman toimintansa ulottuvuuksista, tuoda näkyviksi jo olemassa olevia verkostoja sekä toimintatapoja ja lisätä suomalaisten museoiden yhteistyömahdollisuuksia kansainvälisten projektien toteuttamisessa. Projektin avulla pyritään lisäämään museoiden välistä vuorovaikutusta sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti.

Museoiden kansainvälisyyttä tutkiva projekti on edennyt siihen vaiheeseen, että kutsu museoille kohdistettuun kyselyyn lähetetään museonjohtajille viikolla 23. Museoita pyydetään vastaamaan kyselyyn kolmen viikon aikana juhannukseen mennessä.

Lisätietoja:
Karim Galenius, projektikoordinaattori
karim.galenius@frame-fund.fi
puh. 040 503 3380
www.frame-fund.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä