Skip to content

Museoliitto

19.9.2012

Museoiden rahoitus entistä enemmän veikkausvoittovarojen varassa

Valtion vuoden 2013 talousarvioesitys sisältää korotuksia museoiden valtionosuuksiin. Kokonaisrahoitus kuitenkin supistuu harkinnanvaraisiin avustuksiin tarkoitetun rahoituksen vähennyttyä. Rahoituksen painopiste siirtyy jo vuonna 2013 entistä enemmän maksettavaksi veikkausvoittovaroista. Vuonna 2014 tämä kehitys saa huolestuttavaa jatkoa.

Museoiden valtionosuuksiin esitetään budjettivaroja 17,4 miljoonaa euroa, mikä on 300 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Veikkausvoittovaroja valtionosuuksiin esitetään käytettäväksi 19,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Valtionosuuksien perusteena olevat henkilötyövuodet säilyvät tämän vuoden tasolla eli 1 183:ssa.

Museoiden toimintaan ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen kohdistettavia harkinnanvaraisia määrärahoja on vuonna 2013 käytettävissä 9 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Valtion taidemuseon toimintaan budjetissa on 19,4 miljoonaa euroa, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2013. Käytännössä resurssit vähenevät, koska budjettiesitys sisältää kahden henkilötyövuoden ja 90 000 euron siirtämisen Valtion taidemuseon kehittämisyksiköstä Museovirastoon. Museoviraston kokonaisrahoitus kasvaa vuonna 2013 reiluun 22 miljoonaan euroon. Lisäystä on noin kaksi miljoonaa euroa. Lisärahoitus kohdistuu pääosin kasvaneisiin kiinteistökuluihin.

Ottaen huomioon valtiontalouden yleisen kehityksen, budjettiesitys on museoalalle kohtuullinen. Toisaalta olisi odottanut, että valtio antaisi budjettiesityksellään selkeän viestin siitä, että luovaan talouteen ja sen mukana kulttuuripalveluihin investoinnin aika on nyt. Tällaista signaalia budjetti ei valitettavasti sisällä, toteaa Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee.

Valtion kulujen siirtäminen budjettivaroista veikkausvoittovaroihin on huolestuttavaa. Veikkauksen monopoliasema ja sen mahdollistama huomattava kulttuurin rahoitus perustuu siihen, että rahoitusta ei käytetä valtion toimintojen rahoittamiseen. Nyt tehdyt rahoituksen painopisteen siirrot budjettivaroista veikkausvoittovaroihin eivät missään nimessä tue Veikkauksen monopoliaseman säilymistä. Erityisen huolestuttava on vuosi 2014, jolloin valtio siirtää Valtion taidemuseon noin 20 miljoonan kulut maksettavaksi veikkausvoittovaroista, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä

Toteutus vaarantaa oletettavasti Veikkauksen monopoliasemaa, mutta tarkoittaa varmasti huomattavia rahoituksen leikkauksia nykyisille valtionosuusmuseoille. Jos siirron kustannukset jaetaan kaikille kulttuuritoimijoille, keskimäärin vähennys on 10 % luokkaa. Jos lisääntyneet kustannukset jyvitetään yksin museosektorille, leikkaukset ovat jopa yli 70 %. Jälkimmäinen uhkakuva tuskin toteutuu, kuten kulttuuriministeri Arhinmäki on julkisuudessa jo todennut, jatkaa pääsihteeri Kimmo Levä.

Lisätietoja Suomen museoliiton näkemyksistä:

pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
puh. 040 166 2816
kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä