Skip to content

Museoliitto

13.9.2012

Museoiden toiminta kasvussa

Museotilasto 2011 on valmistunut. Museoviraston kokoama tilasto sisältää 325 ammattimaisesti hoidetun museokohteen keskeisimmät talous- ja toimintaluvut vuodelta 2011. Käytännössä tilasto kattaa kaikkien ammattimaisesti hoidettujen museoiden tiedot.

Museotoimialan taloudellinen kokonaisarvo on vuositasolla 201 miljoonaa euroa. Museoissa työskentelee reilut 2700 ihmistä. Museotoimialan koko kasvoi vuoden 2011 aikana 4,3 %.

Vuonna 2011 museoista oli kunnan omistamia 55 %. Seuraavaksi suurin ryhmä on säätiö- ja yhdistysomisteiset museot, joita oli 37 % kokonaismäärästä. Valtio omistaa museoista 6 %. Yritykset ja muut julkisyhteisöt omistavat museoista 2 %. Museoiden omistajuusrakenteessa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Valtio rahoittaa veikkausvoitto- ja budjettivaroin museotoiminnasta 45 %. Kuntien avustusosuus on 34 % museoiden kokonaisrahoituksesta, mutta kuntien, säätiöiden ja yhdistysten omistamien museoiden rahoituksesta kuntien osuus on yli puolet. Museoiden palvelutulojen osuus on 14 %. Tästä suurin osuus on pääsylipputuloilla. Muun rahoituksen osuus on 7 %. Museoiden kokonaisrahoituksen jakautumisessa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Museoiden kokoelmissa on yli 5,5 miljoonaa esinettä, 335 000 taideteosta ja 24 miljoonaa valokuvaa. Lisäksi luonnontieteellisten museoiden kokoelmissa on yli 22 miljoonaa näytettä. Museoiden kokoelmat kasvavat tällä hetkellä nopeasti. Kokoelmatyypistä riippuen kasvu on 2-5 % vuodessa. Vähiten kasvoivat esinekokoelmat (2,01 %) ja eniten teoskokoelmat (5,24 %). Määrällisesti eniten kasvoivat valokuva- ja näytekokoelmat, joihin vuoden 2011 aikana liitettiin noin miljoona uutta kuvaa tai näytettä.

Museoissa vieraili vuoden 2011 aikana noin viisi miljoonaa kävijää. Määrä kasvoi edellisvuodesta 116 000 museovieraalla. Myös näyttelyjen määrä kasvoi. Vuonna 2011 museoissa oli esillä 1149 näyttelyä, mikä oli 15 näyttelyä enemmän kuin vuonna 2010.

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto, kimmo.leva@museoliitto.fi, puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä