Skip to content

Museoliitto

30.1.2020

Museoliiton henkilökuntavaihdoksista

Suomen museoliitossa on käynnissä useita henkilökuntavaihdoksia. Kimmo Levä palaa toimivapaalta pääsihteerin tehtäviin. Pääsihteerin sijaisena toiminut koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila jää opintovapaalle. Pauliina Kinanen jatkaa Tokilan sijaisena.

Toimivapaalla 1.8.2019-31.1.2020 ollut Kimmo Levä palaa takaisin Museoliiton pääsihteerin tehtäviinsä helmikuun alussa. Levää sijaistanut Museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila jää opintovapaalle 10.2.2020 alkaen vuoden loppuun saakka. 

Tokilan toimiessa pääsihteerinä häntä on sijaistanut koulutus- ja kehittämisasiantuntijana Museoliitossa työskentelevä Pauliina Kinanen. Kinanen jatkaa Tokilan sijaistamista Tokilan opintovapaan ajan.

Kinasen sijaisena toimii Laura Kokki.

Lisätiedot

Kimmo Levä, pääsihteeri, puh. 040 166 2816

Tuuli Rajavuori
,viestintäpäällikkö, puh. 0444 300 710

Voisit olla myös kiinnostunut näistä