Skip to content

Museoliitto

3.6.2015

Museoliiton strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

Taloustekijät ja digitaaliset palvelut muuttavat museoiden toimintaa tulevina vuosina. Suomen museoliitto on julkaisut uuden strategiansa ja toimintaympäristöanalyysin vuosille 2015-2020.

Museoiden toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeammin kuin vuosikymmeniin. Muutoksen moottorina on heikentyvä julkinen talous. Siksi lähivuosina rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistäminen korostuvat poikkeuksellisella tavalla.

’Museoiden toimintaympäristön muutokset ovat tällä hetkellä helposti ennustettavia’, Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä toteaa. ’Valitettavasti kaikki muutokset eivät ole museoalalle pelkästään myönteisiä’, Levä lisää.

’Hankalasta taloustilanteesta huolimatta pidän museoiden mahdollisuuksia suurempina kuin uhkia’, Levä sanoo. ’Tärkeää on esimerkiksi museoiden käytön lisääntyminen ja siihen liittyvä digitalisoituminen. Niiden kautta avautuu mahdollisuuksia uusille palveluille, kun kokoelmat ovat saatavilla entistä paremmin.’

Toimintaympäristöanalyysin mukaan museoiden kävijäkäyttöä lisäävät Museokortti, kulttuurimatkailun kasvu, väestön ikääntymisen mukanaan tuoma kasvava kiinnostus historiaan ja kulttuuriin sekä museoiden aikaisempaa aktiivisempi viestintä ja markkinointi.

Museoliiton näkemyksen mukaan muutospaineissa menestyminen edellyttää museoilta jatkuvaa oman toiminnan arviointia, priorisointia, museotyön monialaistumista, uutta luovaa otetta sekä digitalisoitumisen täysipainoista hyödyntämistä.

Vuosina 2015-2020 Suomen museoliitto vastaa omalta osaltaan toimintaympäristön muutoksiin lisäämällä museoiden näkyvyyttä, vahvistamalla edunvalvonnan resursseja sekä vahvistamalla muuttuvan ympäristön vaatimaa osaamista. Tavoitteitaan Museoliitto toteuttaa edunvalvonta-, koulutus- ja viestintäpalvelujen kautta.

Museoliiton uusi strategia ja toimintaympäristöanalyysi esiteltiin jäsenille Museoliiton vuosikokouksessa Lappeenrannassa 19.5.2015.

Lisätietoja:
pääsihteeri Kimmo Levä, p. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi
http://www.museoliitto.fi/strategia

Voisit olla myös kiinnostunut näistä