Skip to content

Museoliitto

8.3.2021

Museoliitto käynnistää 100-vuotishistorian kirjoittamisen

Museoliitto valmistautuu vuoteen 100-vuotisjuhliinsa, joita vietetään vuonna 2023. Yksi juhlavuoden osahankkeista on historiakirja, jonka tekijäksi on valittu FM, VTM Ville Eerola. 

Suomen museoliitto täyttää 100 vuotta 30.9.2023. Juhlavuoden valmistelut ovat käynnissä. Tänä keväänä aloitetaan historiaprojekti, jonka tulokset julkaistaan SKS:n kustantamana kirjana vuoden 2023 aikana. Tutkimus tarkastelee suomalaisen museokentän muutoksia 100 vuoden ajanjaksolla sekä Museoliiton vaikutuksia museokenttään.

Historiaprojektin ohjausryhmään kuuluvat Museoliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri, hallituksen jäsen Riitta Ojanperä, pääsihteeri Kimmo Levä, museoneuvos Anja-Tuulikki Huovinen ja professori Laura Kolbe. Ohjausryhmää voidaan täydentää tarpeen mukaan.

Hankkeen tutkijaksi on kiinnitetty FM, VTM Ville Eerola. Häneltä on aiemmin julkaistu tutkimuksia muun muassa Nastolan historiasta, Akateeminen maanpuolustusyhdistys ARU ry:n toiminnasta ja Koneyrittäjien liiton historiasta. Museoalalta Eerolalla on kokemusta muun muassa Lahden kaupunginmuseon tutkijan tehtävästä.

Näkyvyyttä koko museokentälle

Historiatutkimus on osa Museoliiton 100-vuotisjuhlaa, jota vietetään koko vuoden 2023 ajan. Juhlavuotta suunnittelee työryhmä, johon kuuluvat Kimmo Levä, Tuuli Rajavuori, Aino-Marja Miettinen ja Helena Piipponen sekä Museoliiton hallituksesta Kimmo Antila,Johanna Rassi ja Heidi Rytky. Helsingin kaupunginmuseota eli Museopäivien 2023 yhteistyökumppania edustaa Jari Harju

Tällä hetkellä juhlavuoden suunnitelmiin kuuluu historiaprojektin lisäksi muun muassa Helsingin Matkamessuille osallistuminen tammikuussa 2023, Museopäivät Helsingissä 24.-26.5.2023, yhteinen juhlapäivä kaikissa Suomen museossa 30.9. sekä NEMOn kansainvälinen vuosikonferenssi Jyväskylässä marraskuussa 2023. Tavoitteena on myös perustaa Suomen museoliiton 100-vuotissäätiö museoalan tutkimuksen edistämiseksi.

Lisäksi juhlavuotta varten suunnitellaan aineetonta lahjatuotetta, graafista ilmettä ja logoa sekä mahdollisesti postimerkkiä. Käytännön tehtäviä varten Museoliittoon palkataan juhlavuoden koordinaattori. Tavoitteena on, että juhlavuosi tuo näkyvyyttä koko museokentällä – ei ensisijaisesti Museoliitolle.

Lisätietoja

Pääsihteeri Kimmo Levä
kimmo.leva@museoliitto.fi
040 1662816

Viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori
tuuli.rajavuori@museoliitto.fi
0444 300710

Voisit olla myös kiinnostunut näistä