Skip to content

Museoliitto

13.8.2012

Museomestareille oma yhdistys

Kesäkuussa Museoliiton järjestämän Näyttelytekniikkaa Mäntän kesässä -koulutuksen yhteydessä perustettiin museoiden ja näyttelykeskusten tekniselle henkilökunnalle oma yhdistys, Suomen museotekniset.

Yhdistyksen tarkoituksena on teknisen henkilöstön ammatillisen osaamisen kasvattaminen, verkostoituminen, sekä ammattitaidon arvostuksen vahvistaminen. Syksyn aikana yhdistykselle rakennetaan nettisivut, joilla rekisteröityneet jäsenet voivat keskustella ja
jakaa tietotaitoaan. Yhdistys tulee järjestämään jäsenilleen mm. koulutustilaisuuksia ja tutustumisretkiä. Se toimii myös asiantuntijaorganisaationa.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Marco Planting Vantaan taidemuseosta. Antti Aalto Espoon kaupunginmuseosta toimii varapuheenjohtajana.
Sihteeriksi valittiin Simo Kemppainen Turun museokeskuksesta ja rahastonhoitajaksi Maarit Nissilä Turun taidemuseosta. Hallitukseen valittiin myös Olli Huttunen Serlachius-museoista.

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 euroa. Jäseneksi haluavat voivat ottaa yhteyttä
Marco Plantingiin, platuart(a)kolumbus.fi tai Simo Kemppaiseen, simo.
kemppainen(a)turku.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä