Skip to content

Museoliitto

12.10.2015

Museopalkintojen hakuilmoitus 2016

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon.

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan/museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin, museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.

Vuonna 2016 on vuorossa Vuoden museojulkaisu -palkinnon valitseminen. Vuoden museojulkaisu -palkinto jaetaan julkaisulle, joka sisällön ja esitystavan innovatiivisuudella tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmän.

Museojulkaisukilpailuun voi esittää museon tai jonkun muun yhteistyötahon kanssa tuotettu, painettu tai digitaalisesti julkaistu kirja, joka on ilmestynyt 1.1.2014 – 31.12.2015 välisenä aikana. Toivotaan hakijan/hakijoiden vapaamuotoinen perustelu – miksi teosta ehdotetaan Vuoden museojulkaisuksi sekä pientä taustoitusta yhteistyöhankkeiden työnjaosta ja kustannusten mahdollisesta jakamisesta.

Vuoden museo 2016 -kilpailuun liittyvät hakemukset ja esitykset sekä ehdotukset Vuoden museojulkaisuksi pyydetään toimittamaan 31.12.2015 mennessä Suomen museoliittoon osoitteeseen Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Julkaisukilpailuun osallistuvat painetut teokset pyydetään toimittamaan Museoliittoon kolmena kappaleena Ovelle-pakettina (perille kuljetettuina).

Museo voi osallistua molempien palkintojen hakemiseen. Hakiessanne palkintoa museon kannattaa varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Inarissa 25.-27.5.2016. Museopalkinnot jaetaan Museopalkintogaalassa 26.5.

Palkintolautakunnan jäseninä ovat Anne Sjöström (puheenjohtaja), Merja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, Kaisa Viljanen ja Ditte Winqvist. Lautakunnan sihteerinä toimii Eeva-Liisa Taivassalo.

Lisätietoja: Anne Sjöström (p. 050 590 9365, etunimi.sukunimi(a)naantali.fi) tai Eeva-Liisa Taivassalo (p. 0444 300 703, etunimi.sukunimi(a)museoliitto.fi)

Museopalkintojen säännöt ovat nähtävissä Suomen museoliiton verkkosivuilla www.museoliitto.fi/museopalkinnot.

Priserna för museibranschen 2016 kan nu sökas

Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris.

De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.

År 2016 utdelas priset Årets museipublikation. Priset tilldelas en publikation som genom ett innovativt innehåll och presentationssätt når målgruppen exceptionellt bra. Som Årets museipublikation kan man föreslå en tryckt eller digitalt utgiven bok, producerad i samarbete med ett museum eller en annan samarbetspartner, publicerad under perioden 1.1.2014-31.12.2015. Som bilaga önskas en motivering av sökanden i vilken det framgår en motivering till att publikationen föreslås bli Årets museipublikation. Dessutom önskas en kort beskrivning av samarbetets arbetsfördelning och en eventuell kostnadsfördelning.

Ansökningar och förslag till Årets museum 2016 och Årets museipublikation sänds till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post till adressen eeva-liisa.taivassalo@museoliitto.fi senast den 31.12.2015. De tryckta verk som deltar i tävlingen Årets museipublikation postas i tre exemplar till Museiförbundet som Till dörren -paket (transport ända fram).

Prisnämndens medlemmar är Anne Sjöström (ordförande), Merja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, Kaisa Viljanen och Ditte Winqvist. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.

Priset Årets museum 2016 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.

Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2016 och Priset Årets museipublikation senast den 31 december 2016 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna.

Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 25.-27.5.2015, som ordnas i Enare.

Ytterligare information: Anne Sjöström (tfn 050 590 9365, fornamn.efternamn(a)naantali.fi) eller

Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi)

Museiprisernas regler finns till påseende på Finlands museiförbunds webbplats www.museoliitto.fi/museopalkinnot.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä