Skip to content

Museoliitto

2.9.2013

Museot kulttuurimatkailun kärkeen

Museot kulttuurimatkailun kärkeen -hanke on alkanut Museoliitossa elokuussa. Vuoden kestävän hankkeen rahoitus on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta, joka on tarkoitettu kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viime keväänä julkistamassa kulttuurimatkailua käsittelevässä raportissa todetaan, että kulttuurimatkailun edistäminen ei ole uusi asia. Sen sijaan kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen on uusi näkökulma kulttuuri- ja matkailupolitiikan piirissä.

Tähän tarpeeseen Museoliitto on aloittanut hankkeen, jossa sekä matkailu- että museoalan toimijat edistävät kulttuurimatkailua erityisesti käytännön tasolla. ’Raportteja ja selvityksiä aiheesta on kirjoitettu viimeisten vuosien aikana paljon, mutta nyt tavoitteena on käytännön toiminta’, toteaa pääsihteeri Kimmo Levä.

OKM:n raportissa tulee esiin se, että kulttuurimatkailu-käsitettä käytetään monenlaisissa merkityksissä sekä alan kehittämistyössä että matkailijoiden arkikäytössä. Esille nousevat esimerkiksi kysymykset: mitä tarkoitetaan kulttuurisella sisällöllä matkailussa, mitä siihen ei kuulu, mitä on kulttuurin tuotteistaminen matkailussa ja mitä on kulttuurimatkailun tuottama toiminta. Lähes kaikkien raporttien mukaan museot ovat merkittävä osa kulttuurimatkailua.

Kulttuurimatkailutuotteella tarkoitetaan suomalaisissa museoissa eri asioita. Osa museoista keskittyy ja erikoistuu matkailijoille tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin kun taas toiset museot keskittyvät ympäröivän yhteiskunnan palveluihin enemmän kuin matkailijoihin. Museoiden on tehtävä valintoja myös tässä suhteessa, kuten Kimmo Levä kirjoittaa P.S.-blogissa julkaistussa kirjoituksessa The Future of Museums http://museoliitto.blogspot.fi/2013/08/the-future-of-museums.html.

OKM:n raportissa todetaan myös, että kulttuuriala näkee kulttuurimatkailun usein eri tavalla kuin matkailun kehittäjät. Ennakkoasenteet eivät aina ole myönteisiä yhdessä tehtävää tuotteistamista kohtaan. Siksi hankkeessa tullaan edistämään aktiivista yhteistyötä käytännön museo- ja matkailutoimijoiden välillä. Yhteistyön kehittämisessä Matkailun edistämiskeskuksen alaisella Culture Finland -kulttuurimatkailuohjelmalla on tärkeä rooli.

Hankkeessa pureudutaan asenteisiin ja niiden käsittelyyn, jotta saadaan kehitettyä win-win t-oimintamalleja museoiden ja matkailutoimijoiden välille. Käytännön kokeilut keskittyvät venäläisiin ja matkailualalla jo yleisesti lanseerattuun modernit humanistit -kävijäryhmään.

Hankkeen päätavoite ei ole raportoinnissa, mutta silti hankkeessa tuotetaan artikkeleita ja tekstejä esimerkiksi blogimuodossa koko vuoden ajan. Aluksi tehdään kooste, jossa kartoitetaan, missä alalla mennään. Kartoitusta käytetään hyväksi Museoliiton koulutuksissa ja toiminnan kehittämisen pohjana.

Tällä hetkellä projekti on alussa. Kaikenlaiset yhteydenotot, ajatukset sekä kokemukset toteutetuista tai suunnitteilla olevista ideoista suomalaiselta museokentällä otetaan mielellään vastaan.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Leena Tornberg, puh. 0444 300 706, leena.tornberg(a)museoliitto.fi

OKM:n raportti: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM6.pdf?lang=en
Hankekuvaus Museoliiton sivuilla: http://www.museoliitto.fi/index.php?k=11228

Voisit olla myös kiinnostunut näistä